Akty prawne

Warunki rekrutacji

Uchwała Nr 6/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia dla kierunku analityka chemiczna, dla kierunku elektrotechnika (studia w języku angielskim) oraz dla kierunku menedżer żywności i żywienia w Politechnce Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Nr 9 /2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 maja 2018 r.  Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 8/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 maja 2018 r.  Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2019-2023

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego przy przyjmowaniu na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

Limity przyjęć

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Harmonogramy

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący przy przyjmowaniu na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Opłaty

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

WydziałKierunek studiówRodzaj studiówRekrut. 2018/19
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcjidrugiego stopnia2 447,00
Papiernictwo i poligrafia2249,00
Zarządzanie2 243,00
Zarządzanie i inżynieria produkcjipierwszego stopnia (inżynierskie)2 447,00
Papiernictwo i poligrafia2 242,00
Inżynieria zarządzania2 242,00

Opłatę za semestr student wnosi na rachunek bankowy Uczelni odpowiednio: za semestr zimowy do 31 października, za semestr letni  do 31 marca lub w czterech równych ratach odpowiednio: za semestr zimowy w terminach do 31 października, 15 listopada,  15 grudnia, 15 stycznia oraz za semestr letni w terminach do 31 marca, 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.