Wszelkie informacje na temat procedury organizacji, realizacji i rozliczania praktyk studenckich, a także najbardziej aktualne wzory dokumentacji dostępne są na platformie WIKAMP. Celem zapoznania się z nimi proszę zalogować się na platformie i wybrać kurs PRAKTYKI (Przedmioty -> Inne lub bezpośredni link https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96). Studenci IFE po zalogowaniu się w pierwszej kolejności muszą zmienić Wirtualny Wydział.

 

  1. Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) zaliczają praktyki u dr. Michała Nowickiego 
  2. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) zaliczają praktyki u dr hab. Anny Adamik 


Zaświadczenia dot. ubezpieczenia (OC, NNW) dla pracodawców oferujących praktyki, można uzyskać bezpośrednio od firmy InterRisk wysyłając wiadomość na adres wroclaw@interrisk.pl, dołączając dowód opłaty ubezpieczenia. Na ten adres mailowy można również kierować wszelkie zapytania i wnioski, a także zgłaszać szkody w ramach wykupionego ubezpieczenia. Wszelkie informacje są także dostępne na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl.”