Wszelkie informacje na temat procedury organizacji, realizacji i rozliczania praktyk studenckich, a także najbardziej aktualne wzory dokumentacji dostępne są na platformie WIKAMP. Celem zapoznania się z nimi proszę zalogować się na platformie i wybrać kurs PRAKTYKI (Przedmioty -> Inne lub bezpośredni link https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96). Studenci IFE po zalogowaniu się w pierwszej kolejności muszą zmienić Wirtualny Wydział.

 

  1. Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) zaliczają praktyki u mgr. M. Nowickiego 
  2. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) zaliczają praktyki u dr hab. Anny Adamik 


Zaświadczenia dot. ubezpieczenia (OC,NNW) dla pracodawców oferujących praktyki, można otrzymać w Siedzibie Fundacji, Żeromskiego 116 bud.A28 pok. 211 lub 204 po uprzednim przedstawieniu dowodu opłaty ubezpieczenia.

Kontakt: tel. 6312147 lub e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl