Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują wyboru przedmiotów obieralnych, w następujących terminach:

 

WYBÓR W MAJU

Wybór przedmiotów obieralnych na semestr zimowy i letni nowego roku akademickiego. (Wyboru dokonuje się za pośrednictwem portalu Webdziekanat (po zalogowaniu się na swoje konto: webdziekanat.p.lodz.pl -> Logowanie-> Przedmioty obieralne).

Wyboru dokonują studenci następujących kierunków i lat studiów:

studia stacjonarne:

 • 1 i 2 roku na kierunku: Zarządzanie – licencjackie
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie – II stopnia
 • 1 i 2 roku na kierunku: Inżynieria zarządzania – inżynierskie
 • 1 i 2 roku na kierunku: Management – licencjackie
 • 1, 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – inżynierskie
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopnia
 • 2 roku na kierunku: Inżynieria bezpieczeństwa pracy – inżynierskie

studia niestacjonarne:

 • 1 roku na kierunku: Inżynieria zarządzania – inżynierskie
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie – II stopnia,
 • 1, 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – inżynierskie,
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopnia
 • 2 roku na kierunku: Inżynieria bezpieczeństwa pracy – inżynierskie.

 

WYBÓR W PAŹDZIERNIKU  (do 10-tego października)

(wyłącznie dla Studentów, którzy rekrutowali na I rok studiów bieżącego roku akademickiego, poprzez zapisy na listach dostępnych w dziekanacie)

Karty przedmiotów obieralnych można przeglądać na stronie: http://programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=wydzial&w=WOiZ

 

LISTA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH wybranych na ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne