ZAPISY NA  SPECJALNOŚCI

Zasady wyboru specjalności:

  • Zapisy na specjalności odbywają się w maju;
  • Student wskazuje specjalność preferowaną oraz rezerwową;
  • Pierwszeństwo mają osoby z pełną rejestracją oraz wyższą średnią z ostatniej sesji;
  • Specjalności uruchamiane są w zależności od ilości studentów zapisanych – min. ok. 15 osób;
  • Studenci, którzy nie dokonają zapisów zostaną przypisani decyzją dziekana do specjalności z wolnymi miejscami.

 

Zapisy na specjalności obejmują kierunek ZARZĄDZANIE:

  • II rok studiów pierwszego stopnia licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze V i VI),
  • II rok studiów pierwszego stopnia inżynierskich stacjonarnych i  niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze V, VI i VII),
  • I rok studiów drugiego stopnia magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze III),

 

Specjalności na studiach licencjackich:

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ*

CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI*

ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM BIZNESEM*

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW*

Specjalności na studiach inżynierskich:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA*

SYSTEMY INFORMACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE*

EKOLOGIA PRZEMYSŁOWA*

INŻYNIERIA LOGISTYKI*

 

Specjalności na studiach II stopnia:

ANALIZY I DORADZTWO W BIZNESIE*

BIZNES MIĘDZYNARODOWY*

BUSINESS MANAGEMENT*

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM*

– ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI *

– Management of the Research and Development Projects (w języku angielskim) (w języku angielskim) *

 

Zapisy na specjalności obejmują kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

  • I rok studiów drugiego stopnia magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze II),
  • Wybór następuje w semestrze zimowym (listopad)

 

ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY*

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ*

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ*

– ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ *

 

* karty przedmiotów realizowanych w ramach poszczególnych specjalności można przeglądać na stronie internetowej Wydziału: www.woiz.p.lodz.pl / ECTS