Sukcesy

Z przyjemnością informujemy, że Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskała stypendium na realizację projektu Place branding (r)evolution – the management of the smart city’s brand w ramach I edycji Programu im. Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Program im. Bekkera wspiera naukowców z Polski w dążeniu do doskonałości naukowej.

Prof. Magdalena Grębosz-Krawczyk odbywa 3-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Nantes.

umożliwiając im odbycie stażu, prowadzenia badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

W ramach stypendium prof. Magdalena Grębosz-Krawczyk odbywa 3-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Nantes, gdzie prowadzi badania dotyczące zarządzania marką smart city m.in. w merostwie Nantes Métropole.

Nantes jest jednym z pionierów koncepcji smart city we Francji i w Europie, wdrażającym innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii cyfrowej, energii i mobilności. Realizowany projekt badawczy obejmuje zasięgiem 90 europejskich miast inteligentnych. Efektem prowadzonych prac jest autorski model strategicznego zarządzania marką smart city oraz rekomendacje dotyczące strategii brandingu dla polskich miast rozwijających koncepcję smart city m.in. dla Łodzi.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność