Komunikaty wydziałowe

Szanowni studenci,

zapraszamy Państwa po odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2018/19 (dotyczy I sem studiów II stopnia) dziekanat pok. 46 w dniach:

środa (31.10) 8 – 11

sobota (03.11.) 7:30 – 12

poniedziałek (05.11.) 10 – 13

wtorek (06.11.) 10 – 13.

 

Wypłaty stypendium rektora zostaną dokonane 19.11., 20.11., nieodebranie decyzji przez studenta wiąże się z brakiem wypłaty w ww. terminie.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność