Komunikaty wydziałowe

W związku z koniecznością zaliczenia przedmiotu Podstawy Zarządzania (uzupełnienie) przez studentów studiów II stopnia, kierunków Zarządzanie oraz ZiIP (studia stacjonarne i niestacjonarne), którzy decyzją Dziekana Wydziału ZiIP zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych informujemy, że:

  1. Zaliczenie przedmiotu Podstawy Zarządzania (uzupełnienie) odbywa się wyłącznie online poprzez platformę WIKAMP
  2. Studenci uzupełniający różnice programowe zobowiązani są do przystąpienia do kursu o nazwie Podstawy Zarządzania (uzupełniająca) poprzez stronę http://wzip.edu.p.lodz.pl (po zalogowaniu należy wybrać menu Przedmioty i w okienku wyszukiwania na dole strony wpisać Podstawy Zarządzania (uzupełniająca)) podając kod dostępu:

studenci Zarządzanie, niestacj. – kod dostępu: PZNS

studenci Zarządzanie, stacj. – kod dostępu: PZS

studenci ZiIP, niestacj. – kod dostępu: PZNS

studenci ZiIP, stacj. – kod dostępu: PZS

  1. Aby ukończyć kurs, należy zaliczyć zadanie główne na pozytywną ocenę w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r.
  2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z kursu student otrzymuje zaliczenie z przedmiotu (wpis „zal”).
  3. Przedmiot nie posiada przypisanych punktów ECTS.
  4. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt e-mail: szymanska@p.lodz.pl


Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność