Komunikaty wydziałowe

Szanowni Studenci,

jeśli w toku poprzednich studiów realizowaliście przedmioty, które są identyczne, lub bardzo podobne z realizowanymi w tej chwili, możecie ubiegać się o uznanie efektów kształcenia na nich uzyskanych do 31 marca 2019. W tym celu należy pobrać z Webdziekanatu „podanie wolne”, załączyć do niego kserokopię uzyskanych wcześniej ocen oraz kartę treści przedmiotu. Z tym pakietem należy udać do osoby, która prowadzi z Wami zajęcia lub do kierownika przedmiotu i poprosić o pisemną opinię, czy ocenę można przepisać. Następnie podanie to należy złożyć do dziekanatu (osobiście lub do skrzynki w dziekanacie). Pozytywnie rozpatrzone podanie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach i zaliczeniach z danego przedmiotu.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność