Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Wszystkie informacje i formularz rejestracji na Konferencję znajdą Państwo na stronie:

http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/

Kalendarium przygotowań:

– zgłoszenie udziału – do 31 stycznia 2019
– dokonanie opłaty – do 15 lutego 2019
– nadesłanie artykułów – do 28 lutego 2019

Organizator informuje, że nadesłane teksty planuje opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym.

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich’s periodicals.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność