Samorząd mieści się w budynku D3, II wejście, pok.8, (baner na drzwiach z napisem Wydziałowa Rada Samorządu).

Przypomnienie!

Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką

(przed złożeniem w dziekanacie  należy wcześniej zaopiniować przez WRS).

Terminy spotkań WRS w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:
Wtorek: 11:30 – 12:30
Czwartek: 11:00-12:00

Biuro samorządu, D3, II wejście, pok. 8

Kierownik: Piotr Ciebiada
Adres: 90-924 Łódź Piotrkowska 266 (pokój 08)
Telefon: tel.
Faks: fax.
Adres e-mail: p.ciebiada@samorzad.p.lodz.pl

Pracownicy:

Piotr Ciebiada
Przewodniczący
Adam Dębowski
Przedstawiciel studentów
Kamila Łuczak
Przedstawiciel studentów
Kacper Marcinik
Przedstawiciel studentów
Magdalena Połocka
Przedstawiciel studentów
Justyna Szymańska
Przedstawiciel studentów
Dawid Tuszyński
Przedstawiciel studentów
Wiktor Welfe
Przedstawiciel studentów