Funkcje:
Godziny przyjęć:

W sprawie godzin konsultacji prosimy o kontakt pod nr tel. 42 631 37 54 (adres e-mail: kzp@info.p.lodz.pl )Obszary badawcze: