Funkcje:
Godziny przyjęć:

wtorki w godz. 10:15 – 12:00

SESJA EGZAMINACYJNA sem. letni 2018/2019

T E R M I N Y EGZAMINÓW,  ZALICZEŃ I KONSULTACJI

DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW STUDIÓW

 

datamiesiącdzieńgodzina*  salaDotyczy preferencji
 
27czerwiec czwartek 800 – 1000pok. 19Zal. Egz. Konsultacje
29czerwiecsobota800 – 1000pok. 19Zal. Egz. Konsultacje
10wrzesień wtorek800 – 1000pok. 19Zal. Egz. Konsultacje
14wrzesień sobota800 – 1000pok. 19Zal. Egz. Konsultacje
17wrzesieńwtorek800 – 1000pok. 19Zal. Egz. Konsultacje

* pokój nr 19  zlokalizowany jest w B9, tzw. Budynku Lodex – siedziba Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

Z a p r a s z a m

Henryk Ziółkowski

 Obszary badawcze: