Funkcje:
Godziny przyjęć:

SESJA EGZAMINACYJNA sem. zimowy 2019/2020

T E R M I N Y EGZAMINÓW,  ZALICZEŃ I KONSULTACJI

DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW STUDIÓW

 

datamiesiącdzieńgodzina salaDotyczy preferencji
 
01lutysobota800 – 1000oz 13
Zal. Egz. Konsultacje
08lutysobota800 – 1000oz 124B
Zal. Egz. Konsultacje
22lutysobota800 – 1000oz 124B
Zal. Egz. Konsultacje

 

Z a p r a s z a m

Henryk Ziółkowski

 Obszary badawcze: