Funkcje:
Godziny przyjęć:

wtorki w godz. 12:15 – 14:00

 

SESJA EGZAMINACYJNA (SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

T E R M I N Y  EGZAMINÓW,  ZALICZEŃ I KONSULTACJI

DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW STUDIÓW

Zima –  2018/19

 

datamiesiącdzieńgodzina*  salaDotyczy preferencji
 
29styczeń wtorek 1000 – 1200oz 126Zal. Egz. Konsultacje
2lutysobota1000 – 1200oz 126Zal. Egz. Konsultacje
5lutywtorek1000 – 1200oz 126Zal. Egz. Konsultacje
19lutywtorek1000 – 1200oz 126Zal. Egz. Konsultacje
23lutysobota1000 – 1200oz 126Zal. Egz. Konsultacje

* sala zlokalizowana jest w tzw. Budynku Lodex – siedziba Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki – salę należy sprawdzić, każdorazowo dla podanego terminu 10 minut wcześniej w pokoju nr 19

Z a p r a s z a m

Henryk Ziółkowski

 Obszary badawcze: