Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Funkcje:


Adres: Lodex, B9, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 417

Telefon kontaktowy: 426313760

E-mail: malgorzata.wisniewska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Środy godz. 10:00 – 12:00; pok. 417 (Lodex) – poza okresami ustalonymi jako wolne od zajęć

Proszę obserwować komunikaty dla studentów – tam zawsze zamieszczane są informacje o zmianach w odbywaniu dyżurów, a na bieżąco system rezerwacji sal – zawsze są tam aktualne informacje o dyżurach

 

Dyżury w sesji zimowej 2019/2020

05.02.2020 godz. 13-15

10.02.2020 godz. 9-11

26.02.2020 godz. 9-11

W terminach dyżurów są zaliczenia.

Egzaminy – KMZJ

stacjonarne

03.02.2020, godz. 8:00-10:00,  pracownie K2-K5 oraz 10 i 26 lutego

niestacjonarne

01.02.2020, godz. 9:00-11:00,  pracownie K1, K4, K5 oraz 8 i 22 lutego

 

Ewentualne zmiany w odbywaniu dyżurów, będą ogłaszane w komunikatach dla studentów – a na bieżąco w systemie rezerwacji sal – zawsze są tam aktualne informacje o dyżurach

 Obszary badawcze:

Zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny,