Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Lodex, B9, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 417

Telefon kontaktowy: 426313760

E-mail: malgorzata.wisniewska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019

Środy godz. 10:30 – 12:00; pok. 417 (Lodex) – poza okresami ustalonymi jako wolne od zajęć

zmiana od 24 kwietnia:

Środy godz. 9:00 – 10:30; pok. 417 (Lodex) – poza okresami ustalonymi jako wolne od zajęć

Proszę obserwować komunikaty dla studentów – tam zawsze zamieszczane są informacje o zmianach w odbywaniu dyżurów, a na bieżąco system rezerwacji sal – zawsze są tam aktualne informacje o dyżurachObszary badawcze:

Zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny,