Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

czwartek, p. 334, Lodex.

07-III-2019 r., w godz. 16.00-17.30,

14 -III-2019 r., w godz. 14.00-15.30,

21-III-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

04-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

11-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

18-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

25-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

29-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

05-V-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

04-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

11-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

18-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

25-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

29-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

09-V-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

16-V-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

23-V-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

30-V-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

06-VI-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

13-VI-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30.

 

 Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).