Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

czwartek, p. 334, Lodex.

07-III-2019 r., w godz. 16.00-17.30,

14 -III-2019 r., w godz. 14.00-15.30,

21-III-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

28-III-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

04-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

11-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

18-IV-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

25-IV-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

09-V-2019 r.,  w godz. 14.00-15.30,

16-V-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

23-V-2019 r.,  w godz. 16.45-18.15,

30-V-2019 r.,  w godz. 12.30-14.00,

06-VI-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30,

14-VI-2019 r.,  w godz. 16.00-17.30.

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2018/2019

STUDIA DZIENNE

„Analiza danych”

Inżynieria zarządzania, st. stacjonarne.

Semestr IV, r. ak. 2018/2019

Zaliczenia przedmiotu w sesji letniej:

28 czerwca,  godz. 10.00, AULA329 (zaliczenie wykładu),

09 lipca,       godz. 10.00, AULA329 (zaliczenie wykładu – poprawa I),

12 września, godz. 10.00, AULA329 (zaliczenie wykładu – poprawa II),

16 września, godz. 10.00, AULA329 (zaliczenie wykładu – poprawa III),

Zaliczenia ćwiczeń w semestrze:

24 czerwiec (poniedziałek), godz. 14.00, Aula 329

{kolokwium Nr 2 z II części materiału},

Zaliczenia ćwiczeń w sesji letniej:

05 lipiec (piątek), godz. 10.00, Aula 329

{kolokwium Nr 2 (poprawa) z II części materiału},

09 września godz. 10.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 1 z całego materiału}.

Zaliczenie laboratorium (na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 09 lipca,

III termin do 16 września.

ZALICZENIA ZALEGŁE Z SEMESTRU ZIMOWEGO

Statystyka matematyczna,

ZiIP, studia stacjonarne, inżynierskie, III sem.

(zalegle z semestru zimowego)

28 czerwca,  godz. 10.00, AULA329 (egzamin),

16 września, godz. 10.00, AULA329 (egzamin – poprawa).

 Statystyka opisowa,  Zarządzanie licencjat,

studia stacjonarne, III sem.

(zalegle z semestru zimowego)

28 czerwca,  godz. 10.00, AULA329 (egzamin),

16 września, godz. 10.00, AULA329 (egzamin – poprawa).

Zaliczenia ćwiczeń

28 czerwca,  godz. 10.00, AULA329 (kolokwium),

16 września, godz. 10.00, AULA329 (kolokwium – poprawa).

 

  STUDIA ZAOCZNE

„Analiza danych”

Inżynieria zarządzania, st. niestacjonarne.

Semestr IV, r. ak. 2018/2019

29  czerwca,  godz. 10.00, Oz-332 (zaliczenie wykładu),

06 lipca,        godz. 10.00, Oz-332 (zaliczenie wykładu – poprawa I),

14 września,  godz. 10.00, Oz-332 (zaliczenie wykładu – poprawa II).

Zaliczenia ćwiczeń w semestrze:

15 czerwiec (sobota), godz. 16.15, K-4

{kolokwium Nr 2 z II części materiału},

Zaliczenia ćwiczeń w sesji letniej:

29 czerwiec (sobota), godz. 10.00, Oz-332

{kolokwium Nr 2 z II części materiału},

06 lipiec (sobota), godz. 10.00, Oz-332

{kolokwium Nr 1 z całego materiału}.

14 września (sobota),  godz. 10.00, Oz-332 .

{kolokwium Nr 2 z całego materiału}.

 „Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Jakością,

sem. II, r. ak. 2018/2019

grupa lab. 1 i 2 

I – termin na przedostatnich zajęciach.

II– termin na ostatnich zajęciach.

II– termin – 14  września godz. 10.00, K-4.

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Produkcją,

sem. II, r. ak. 2018/2019

grupa lab. 2 

 I – termin na przedostatnich zajęciach.

II– termin na ostatnich zajęciach.

II– termin – 14  września godz. 10.00, K-4.

 

ZALICZENIA ZALEGŁE Z SEMESTRU ZIMOWEGO

Statystyka matematyczna,

ZiIP, studia niestacjonarne, inżynierskie, III sem.

(zalegle z semestru zimowego)

29  czerwca,  godz. 10.00, Oz-332 (kolokwium),

14 września,  godz. 10.00, Oz-332 (kolokwium – poprawa I).

 Konsultacje w sesji

27 czerwca (czwartek), godz. 11.00-13.00, Oz-334 (Lodex),

29 czerwca (sobota),  godz. 12.00-14.00, Oz-334 (Lodex),

10 września (wtorek), godz. 11.00-13.00, Oz-334 (Lodex),

14 września (sobota),  godz. 12.00-14.00, Oz-334 (Lodex),

 

 Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).