Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

dr Adam Depta, Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019 (w razie jakichkolwiek pytań proszę o tel. 794 251 420).
Piątek w godz. 15.00-16.30 (Lodex, pok. 334)

w dniu 18 stycznia w godz. 16.30-18.00

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2018/2019:

⁂⁂⁂⁂ Studia stacjonarne: ⁂⁂⁂⁂

 

Statystyka matematyczna,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

studia stacjonarne, inżynierskie,

Semestr III, r. ak. 2018/2019

 

I termin – 1 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 8 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 22 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

Statystyka opisowa,

Zarządzanie licencjackie,

studia stacjonarne,

Semestr III, r.  ak. 2018/2019

 

I termin – 1 luty (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 8 luty (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 22 luty (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin).

 

Statystyka opisowa,

Towaroznawstwo,

studia stacjonarne,

Semestr III, r.  ak. 2018/2019

 

I termin – 1 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 8 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 22 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

Zaliczenia ćwiczeń w semestrze:

 

29 listopad (czwartek), godz. 10.00, Oz-13,

{kolokwium Nr 1 z I części materiału},

 

17 grudzień (poniedziałek), godz. 8.00, Oz-13,

{kolokwium Nr 1 (poprawa) z I części materiału},

 

21 styczeń (poniedziałek), godz. 8.00, Oz-13,

{kolokwium Nr 2 z II części materiału},

 

Zaliczenia ćwiczeń w sesji zimowej:

 

30 styczeń (środa), godz. 12.00, Oz-332,

{kolokwium Nr 2 (poprawa) z II części materiału},

 

6 luty (środa), godz. 12.00, Oz-332,

{kolokwium Nr 1 z całego materiału},

 

20 luty (środa), godz. 12.00, Oz-332,

{kolokwium Nr 2 z całego materiału}.

 

 

 

⁂⁂⁂⁂ Studia niestacjonarne: ⁂⁂⁂⁂

 

Statystyka matematyczna,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

studia niestacjonarne, inżynierskie,

Semestr III, r. ak. 2018/2019

 

Zaliczenia ćwiczeń w semestrze:

 

19 styczeń (sobota), godz. 18.00, Oz-13,

{kolokwium Nr 1  – termin podstawowy},

 

 

Zaliczenia ćwiczeń w sesji zimowej:

2 luty (sobota), godz. 12.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 2 (poprawa)},

 

23 luty (sobota), godz. 12.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 3 (poprawa)},

 

 

Zaliczenie laboratorium

(na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 10 lutego,

III termin do 23 lutego.

 

Konsultacje w sesji:

30 styczeń (środa) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex,

2 luty (sobota) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex,

6 luty  (środa) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex,

9 luty (sobota) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex,

20 luty  (środa) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex,

23 luty (sobota) godz. 10.00-12.00, p. 334, Lodex.Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).