Funkcje:

  • Dziekanat

    pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I stopnia - Logistyka studia niestacjonarne I stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria zarządzania, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie, Inżynieria bezpieczeństwa pracy studia niestacjonarne II stopnia - Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Papiernictwo i Poligrafia. Pokój 47, tel. (42) 631 32 64


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 47

Telefon kontaktowy: 42 631 3264

E-mail: adriana.balter@p.lodz.plGodziny przyjęć:Obszary badawcze: