Stanowisko uczelniane: profesor zwyczajny

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: 42 631-37-62

E-mail: agnieszka.zakrzewska-bielawska@p.lodz.pl

www: www.zakrzewska-bielawska.plGodziny przyjęć:

Harmonogram sesji letniej 2018/2019

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska

 egzamin/ zaliczenie „ Podstawy Zarządzania” (z semestru zimowego) – kierunki: ZiP, Inżynieria Zarządzania, Management, Menedżer Żywienia i Żywności

 • termin 1 – 01.07.2019 – poniedziałek – 10:00 – OZ 2
 •                    04.07.2019 – czwartek – 16:00 – OZ 6 – dla kierunku Inżynieria Zarządzania
 • termin 2 – 10. 09.2017 –wtorek – 13:00 – OZ 2

Dyżury w sesji egzaminacyjnej

1.07.2019 godz. 11:30 – 13:00

4.07.2019 godz. 17:00 – 18:30

10.07.2019 godz. 11:00 – 12:30

11.09.2019 godz. 13:00 – 14:30

14.09.2019 godz. 12:00 – 13:30

17.09.2019 godz. 11:00 – 12:30

 

 Obszary badawcze:

Obszary dyplomowania

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Koopetycja – typy, uwarunkowania, efekty
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Style kierowania
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Obszary naukowo-badawcze

 • strategia relacyjna przedsiębiorstw
 • ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • rozwoj przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
 • uwarunkowania, dynamika i obszary koopetycji
 • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa