Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: 42 631-37-62

E-mail: agnieszka.zakrzewska-bielawska@p.lodz.pl

www: www.zakrzewska-bielawska.plGodziny przyjęć:

Dyżur w semestrze zimowym 2018/2019

wtorek godz. 18:00-19:30

 

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  2018/2019

I – termin

29.01.2019 (wtorek) godz. 10:00-11:00 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne

29.01.2019 (wtorek) godz. 11:00-12:00 – exam „Fundamental of Management”, Management, studia stacjonarne

29.01.2019 (wtorek) godz. 12:00-12:30 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Menedżer żywienia i żywności, studia stacjonarne

29.01.2019 (wtorek) godz. 13:00-13:30 – zaliczenie „Podstawy Zarządzania”,  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne

29.01.2019 (wtorek) godz. 13:30-14:00 – zaliczenie „Podstawy metodologii badań naukowych”, „Metodologia badań naukowych”, „Podstawy prowadzenia badań” naukowych, Zarządzanie (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), studia stacjonarne

II – termin

5.02.2019 (wtorek) godz. 10:00-11:00 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne

5.02.2019 (wtorek) godz. 11:00-12:00 – exam „Fundamental of Management”, Management, studia stacjonarne

5.02.2019 (wtorek) godz. 12:00-12:30 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Menedżer żywienia i żywności, studia stacjonarne

III – termin

19.02.2019 (wtorek) godz. 10:00-11:00 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne

19.02.2019 (wtorek) godz. 11:00-12:00 – exam „Fundamental of Management”, Management, studia stacjonarne

19.02.2019 (wtorek) godz. 12:00-12:30 – egzamin „Podstawy Zarządzania”, Menedżer żywienia i żywności, studia stacjonarne

19.02.2019 (wtorek) godz. 13:00-13:30 – zaliczenie „Podstawy Zarządzania”,  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne

19.02.2019 (wtorek) godz. 13:30-14:00 – zaliczenie „Podstawy metodologii badań naukowych”, „Metodologia badań naukowych”, „Podstawy prowadzenia badań” naukowych, Zarządzanie (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), studia stacjonarne

Godziny konsultacji w sesji:

pokój 22, Piotrkowska 266

29.01.2019 (wtorek) godz. 14:00 – 15:30

31.01.2019 (czwartek)  godz. 17:00 – 18:30

5.02.2019 (wtorek) godz. 13:00 – 14:30

7.02.2019 (czwartek) godz. 17:00 – 18:30

19.02.2019 (wtorek) godz. 14:00 – 15:30

21.02.2019 (czwartek) godz. 17:00 – 18:30Obszary badawcze:

Obszary dyplomowania

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Koopetycja – typy, uwarunkowania, efekty
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Style kierowania
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Obszary naukowo-badawcze

 • strategia relacyjna przedsiębiorstw
 • ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • rozwoj przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
 • uwarunkowania, dynamika i obszary koopetycji
 • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa