Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: 42 631 3699Godziny przyjęć:

wtorek 12:00-13:30

Ze względu na wyjazd służbowy 4 grudnia 2018 r. konsultacje zostaną odwołane.

Dodatkowy termin konsultacji to 6 grudnia w godz. 12:00-13:30.Obszary badawcze:

środowiskowa ocena cyklu życia produktu (life cycle assessment)

odnawialne źródła energii (renewable energy sources)

zarządzanie środowiskowe (environmental management)

gospodarka odpadami (waste management)

wpływ hałasu na środowisko (noise environmental impact)