Funkcje:


E-mail: andrzej.szablewski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

poniedziałek g. 14.30-16.00 pok. 222 LODEXObszary badawcze: