Funkcje:


    E-mail: andrzej.szablewski@p.lodz.pl    Godziny przyjęć:

    środa g. 12.30-14.00 pok. 222 LODEX    Obszary badawcze: