Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


  Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

  Numer pokoju: 515

  Telefon kontaktowy: 42 631 38 19

  E-mail: anna.stanislawska@p.lodz.pl  Godziny przyjęć:

  Godziny konsultacji w sesji :

  11 września 2019 (środa)   9:15-10:00, dyżur – studnia stacjonarne

  11 września 2019 (środa)   10:15, P-2 – studnia stacjonarne 

  • Technologia uszlachetniania […] (PiP inż., sem. IV) obliczenia
  • Technologia uszlachetniania […] (PiP inż., sem. IV) egzamin
  • Angielska terminologia […] (PiP inż., sem. VI)
  • Układy wielofazowe […] (PiP inż., sem. VI) – studenci z roczników do roku akad. 2016/2017
  • Wytwarzanie materiałów opakowaniowych […] (PiP inż., sem. VI) egzamin
  • Techniczny angielski dla papierników i poligrafów (PiP mgr prakt., sem 1)
  • Physics and Chemistry of Papermaking Fibers […] (PiP mgr, sem. 2) wykład+sem
  • Advanced course in surface treatment […] (PiP mgr prakt., sem 3)

  ————————————————–
  14 września 2019 (sobota)   9:15-10:00, dyżur – studnia niestacjonarne

  14 września 2019 (sobota)   10:15, P-2 – studia niestacjonarne 

  • Technologia uszlachetniania […] (PiP inż., sem. IV) egzamin
  • Angielska terminologia w pap. i pol. (PiP inż., sem. VI)
  • Wytwarzanie materiałów opakowaniowych […] (PiP inż., sem. VI) egzamin


  Obszary badawcze:

  • Technologia zaklejania powierzchniowego papieru
  • Technologia powlekania papieru
  • Inżynieria papierniczych procesów przetwórczych
  • Technologia produkcji tektury falistej
  • Metrologia papiernicza
  • Fizyka papieru
  • Technologia papieru