Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 19, 1 piętro

Telefon kontaktowy: 42 631-37-61

E-mail: anna.walecka@p.lodz.pl



Godziny przyjęć:

Dyżury w sesji zimowej (pokój nr 19, Piotrkowska 266): 

28.01 (poniedziałek) – 9.00 – 10.30

02.02. (sobota) – 9.00 – 10.30

4.02 (poniedziałek) – 9.00 – 10.30

09.02. (sobota) – 9.00 – 10.30 – odwołany

18.02. (poniedziałek) – 9.00-10.30

23.02. (sobota) – 9.00-10.30

Terminy egzaminów z Koncepcji zarządzania: 

28.01 (poniedziałek) – 10.30 – 11.30 – K5 – stacjonarne

02.02. (sobota) – 10.30 – 11.30 – K3 – niestacjonarne

4.02 (poniedziałek) – 10.30 – 11.30 – K5 – stacjonarne

09.02. (sobota) – 10.00 – 10.30 OZ19 – niestacjonarne (Piotrkowska 266, pok. 19)

18.02. (poniedziałek) – 10.30-11.30 – K3 – stacjonarne

23.02. (sobota) – 10.30-11.30 – K5- niestacjonarne



Obszary badawcze:

Kapitał relacyjny przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej,

kobiety – menedżerowie, rola kobiet w zarządzaniu, negocjacje w biznesie, komunikacja społeczna, nauka o organizacji, podstawy zarządzania.

 

Obszary dyplomowania:

1.      Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej

2.      Budowanie efektywnych zespołów w organizacjach

3.      Negocjacje jako sposób osiągania zamierzonych celów

4.      Rola kobiet w zarządzaniu

5.      Znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

6.      Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

7.      Kapitał relacyjny przedsiębiorstw