Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: 042 631 36 99

E-mail: barbara.galinska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20: piątek, godz. 12:00-13:30, pokój nr 31, ul. Piotrkowska 266.

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o indywidualne zgłaszanie chęci konsultacji drogą mailową.

 

Terminy zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej 2019/20

PrzedmiotData, godzina, sala
Systemy Magazynowania09.12.2019, g. 12:00, sala OZ-6

03.02.2020, g. 12:30, sala OZ-4

10.02.2020, g. 10:15, sala OZ-4

Organizacja Transportu03.02.2020, g. 12:30, sala OZ-4

10.02.2020, g. 10:15, sala OZ-4

Planowanie, budżetowanie i optymalizacja kosztów10.02.2020, g. 10:15, sala OZ-4
Zarządzanie infrastrukturą10.02.2020, g. 10:15, sala OZ-4

 

Terminy konsultacji w sesji egzaminacyjnej 2019/20

Data, godzinaPokój
03.02.2020, g. 11:00-12:30nr. 31, ul. Piotrkowska 266
10.02.2020, g. 11:30-13:00nr. 31, ul. Piotrkowska 266
25.02.2020, g. 10:00-11:30nr. 31, ul. Piotrkowska 266


Obszary badawcze:

Obszary badawcze vs dyplomowania

 

Obszar tematyczny prac dyplomowychPublikacje potwierdzające dorobek naukowy

I

Logistyka, zarządzanie logistyczne, procesy logistyczne

1.    Galińska B., Kopania J.: Zastosowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2016

2.    Walaszczyk A., Jałmużna I., Galińska B. (red.): Management and safety in food chain, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

3.    Galińska B.: Logistic process management in modern enterprises, [w:] Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria, Red. Leszczyński Z., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

4.    Galińska B.: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu logistycznym przedsiębiorstwa, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2017

5.    Bielecki M., Galińska B.: Total Logistics Management Concept and  Principles in Manufacturing Enterprise, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2017

6.    Galińska B., Kopania J., Walaszczyk A. (red.): Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

7.    Galińska B.: Logistics Megatrends and Their Influence on Supply Chains, Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2018

8.    Galińska B., Połoz W.: Efektywność wybranych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie gospodarowania odpadami – analiza studium przypadku, Przegląd Nauk Ekonomicznych, nr 29/2018

9.    Bielecki M., Galińska B., Walaszczyk A. (red.): Zarządzanie logistyką- aktualne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018

10. Galińska B.: Changes in Supply Chains in the Light of Emerging Market Procurement, Proceedings of the 19th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2019

II

Proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwie wytwórczym; zaopatrzenie na rynku międzynarodowym; wybór dostawców

1.     Galińska B., Rybińska K., Żak J.: Wielokryterialna ocena dostawców dla przedsiębiorstwa branży spożywczej, Logistyka, nr 2/2015

2.     Galińska B.: Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka, Difin SA, Warszawa 2015

3.     Galińska B., Grądzki R., Twardowska M.: Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży AGD, Logistyka, nr 6/2016

4.     Galińska B.: Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Analiza wielokryterialna, [w:] Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, Red. Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016

5.     Galińska B., Grądzki R.: Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa branży opakowaniowej. Analiza wielokryterialna, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 11/2017

6.     Żak J., Galińska B.: Multiple Criteria Evaluation of Suppliers in Different Industries- Comparative Analysis of Three Case Studies, [w:] Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 572: Advanced Concepts, Methodologies and Technologies for Transportation and Logistics, Red. Żak J., Hadas Y., Rossi R., Springer, Switzerland 2018

7.     Galińska B., Bielecki M.: Multiple Criteria Evaluation of Suppliers in Company Operating in Clothing Industry, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2017

8.     Galińska B., Rossi R.: Multi-Criteria Evaluation and Ranking of Suppliers – Case Study Analysis, Logistics and Transport, nr 3(39)/2018

9.     Galińska B., Pisarek-Bartoszewska R.: The Supplier Selection Process in Regional Terms – Case Study Analysis, Logistics and Transport, nr 2(42)/2019

III

Zarządzanie produkcją; racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie; Lean Management; Lean Manufacturing

1.    Galińska B., Grądzki R., Kasprzyca D.: Racjonalizacja produkcji i systemu zarządzania zapasami w wyniku zastosowania metody Kanban, Logistyka, nr 2/2015

2.    Galińska B., Saciński O.: Zastosowanie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji podstawowych wad i skrócenia czasu trwania procesu produkcyjnego, Logistyka, nr 2/2015

3.    Galińska B., Kwapisz J.: Funkcjonowanie wybranych narzędzi szczupłego zarządzania na przykładzie polskich firm, [w:] Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych, Red. Galińska B., Kopania J., Walaszczyk A., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

IV

Logistyka magazynowania; racjonalizacja w obszarze magazynu; systemy magazynowania

1.     Galińska B., Smyczyńska N.: Racjonalizacja przestrzeni magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2016

2.     Galińska B.: Gospodarka Magazynowa, Difin SA, Warszawa 2016

3.     Bielecki M., Galińska B., Biesel R.: Koncepcja racjonalizacji magazynu przy wykorzystaniu analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie produkcyjnym- aspekt praktyczny, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Red. Knosala R., Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018

4.     Galińska B., Machnicka J., Piestrzeniewicz N.: Racjonalizacja powierzchni magazynowej- analiza studium przypadku, Nowoczesne Hale, nr 3/2018

5.     Galińska B., Machnicka J., Piestrzeniewicz N.: Zastosowanie systemów typu „PICK-BY” w obszarze magazynu wybranego przedsiębiorstwa, Nowoczesne Hale, nr 4/2018

6.     Galińska B., Roman A.: Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs przejezdne, Nowoczesne Hale, nr 3/2019

7.     Bartczyk N., Robak M., Galińska B.: Intelligent Aspects of Packaging in Food Industry, [w:] Production Management and Packaging. Food Safety and Industry 4.0, Red. Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019

V

Analiza kosztów wytwarzania

1.    Bogusławski G., Galińska B., Kopania J. (red.): Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji. Prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017
VI

Organizacja transportu krajowego/ międzynarodowego

1.     Galińska B., Kopania J.: Możliwości transportowe w globalnym łańcuchu dostaw Chiny-Polska, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2017

2.     Junkiert E., Galińska B.: Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w procesie wyboru dostawców usług transportowych, [w:] Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji. Prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, Red. Bogusławski G., Galińska B., Kopania J., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

3.     Galińska B.: Multiple Criteria Evaluation of Global Transportation Systems – analysis of case study, [w:] Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 631: Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility, Red. Sierpiński G., Springer, Switzerland 2018

4.     Żak J., Galińska B.: Design and Evaluation of Global Freight Transportation Solutions (Corridors). Analysis of a Real World Case Study, Transportation Research Procedia, nr 30/2018

5.     Galińska B., Pisarek-Bartoszewska R.: Multi-criteria evaluation of global transportation corridors effectiveness. Case study analysis, [w:] Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems, Red. Suchanek M., Conference Proceedings „Springer Proceedings in Business and Economics”, Springer, Switzerland 2019

6.     Galińska B.: Intelligent Decision Making in Transport. Evaluation of Transportation Modes (Types of Vehicles) based on Multiple Criteria Methodology, [w:] Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 844: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems, Red. Sierpiński G., Springer, Switzerland 2019

7.     Pisarek-Bartoszewska R., Galińska B.: Zrównoważone podejście do transportu lotniczego w kontekście innowacji organizacyjnych i produktowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 7(20)/2019

 

 

Możliwość prowadzenia prac dyplomowych w języku niemieckim oraz angielskim.