Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

OGŁOSZENIE

 Godziny dyżurów w semestrze letnim:

Poniedziałek -11.00 – 12.15.

Studia niestacjonarne – przed i po zajęciach z Mechaniki Technicznej.

 Godziny dyżurów w sesji:

27 06 19   12 – 13

02 07 19   13 – 14

06 07 19   12 – 13

OGŁOSZENIE

 

Egzaminy z Mechaniki Technicznej  dla studentów II semestru st. stacjonarne IZ odbędą się

w następujących terminach:

27 06 2019      godz. 1315   aud.OZ2

02 07 2019      godz. 1015   aud. OZ2

08 07 2019      godz. 1015   aud.OZ2

 

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki dla studentów I semestru st. stacjonarne IZ odbędą się:

27 06 2019      godz. 1315   aud.OZ2

 

Egzaminy z Mechaniki Technicznej dla studentów I semestru st. niestacjonarne IZ odbędą się w następujących terminach:

 

30 06 2019      godz. 1015   aud. OZ2

06 07 2019      godz. 1015   aud.OZ2

 

Egzaminy „zaległy” z Mechaniki Technicznej dla studentów (uprawnionych) odbędą się:

 

08 07 2019      godz. 1015   aud.OZ2

Terminy egzaminów z Mechaniki Technicznej w sesji II dla studentów wszystkich rodzajów studiów odbędą się w następujących terminach:

 

10 09 2019      godz. 1015   aud. OZ2

14 09 2019      godz. 1015   aud.OZ2

16 09 2019      godz. 1015   aud.OZ2

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki dla studentów II semestru st. stacjonarne IZ odbędą się:

10 09 2019      godz. 1015   aud.OZ2

 

Łódź, 30 05 2019

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.