Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

OGŁOSZENIE

 Godziny dyżurów w semestrze letnim:

Poniedziałek -11.00 – 12.15.

Studia niestacjonarne – przed i po zajęciach z Mechaniki Technicznej.

Egzaminy z Mechaniki dla studentów I semestru st. stacjonarne ZiIP odbędą się

w następujących terminach:

28 01 2019      godz. 1015   aud.OZ2

03 02 2019      godz. 1015   aud. OZ2

07 02 2019      godz. 1015   aud.OZ2

 

18 02 2019      godz. 1015   aud.OZ2

21 02 2019      godz. 1015    aud.OZ2

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki dla studentów I semestru st. stacjonarne ZiIZ odbędą się:

28 01 2019      godz. 1015   aud.OZ2

18 02 2019      godz. 1015   aud.OZ2

 

Egzaminy z Mechaniki dla studentów I semestru st. niestacjonarne ZiIP odbędą się w następujących terminach:

 

03 02 2019      godz. 1015   aud. OZ2

10 02 2019      godz. 1015   aud.OZ2

23 02 2019      godz. 1415   aud.OZ2

 

 

Egzaminy „zaległy” z Mechaniki Technicznej dla studentów (uprawnionych) odbędą się:

 

07 02 2019      godz. 1015   aud.OZ2

23 02 2019      godz. 1415   aud.OZ2

 

 

 

 

Łódź, 12 12 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.