Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 9

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

OGŁOSZENIE

 Godziny dyżurów w semestrze zimowym :

 

Od 21 11 19 (II połowa semestru) godziny dyżurów :

Wtorek – 12.00 – 13.15.

Dla studentów st.niestacjonarnych – po zajęciach ( 24.11,  8.12,  14.12,  15.12,  18.01,  25.01.)

 

 

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.