Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 25

Telefon kontaktowy: 42 636-53-51

E-mail: dariusz.klimek@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Dyżury w sesji letniej 2018/19 umieszczone są na Wikampie , szukaj: rezerwacja sal

 Obszary badawcze:

 1. Zarządzanie spółką komunalną
 2. Zarządzanie gospodarką komunalną
 3. Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez UE
 4. Zarządzanie w e-biznesie
 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej
 6. Zarządzanie obrotem specjalnym
 7. Wpływ transakcji offsetowych na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstwa
 8. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa
 9. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa
 10. Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie
 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 12. Wartościowanie stanowisk pracy, systemy wynagrodzeń
 13. Społeczne aspekty pracy (m.in. elastyczne systemy pracy i czasu pracy, mobbing i dyskryminacja)
 14. Zarządzanie migrantami w przedsiębiorstwie, wielokulturowość w organizacji