Stanowisko uczelniane: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: 042 631-36-92

E-mail: anna.adamik@p.lodz.pl

www: http://www.kz.woiz.pl/Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji zimowej 2019/2020

wtorki 10-12 wyłączając 21.01.2020; odwołane z powodu pilnego wyjazdu służbowego

Zapraszam we wtorek 28. 01.2020

 

w zjazdy weekendowe zapraszam:

12.01 2020 11-13

19.01.2019 12-13 odwołane z powodu pilnego wyjazdu służbowego

Zapraszam we wtorek 28. 01 w godzinach konsultacji lub w terminach konsultacji w sesji

 

Terminy konsultacji w sesji zimowej 2019/2020

5.02.2020        13.30-15.30 środa

8.02.2020        10-12 sobota

12.02.2020      13.30-15,30 środa

22.02.2020     10-12 sobota

24.02.2020     13.30-15.30 poniedziałek

 

W sprawach pilnych kontakt mailowy anna.adamik@p.lodz.pl.

 

 

 

 Obszary badawcze:

 • Obszary tematyczne prac dyplomowych
  Wyzwania zarządzania organizacjami w erze Industry 4.0.
  Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji i SMART WORLD: wyzwania i problemy dla współczesnych menedżerów
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w erze Industry 4.0
  Tworzenie i specyfika zarządzania w organizacjach przyszłości.

  Specyfika funkcjonowania organizacji opartych na współpracy (np. organizacje sieciowe, wirtualne, fraktalne, partnerskie, społecznie odpowiedzialne itp.).

  Współpraca przedsiębiorstw w procesach podnoszenia ich konkurencyjności.

  Wykorzystanie nowoczesnych form współpracy we współczesnych organizacjach (co-creation, koopetycja, strategic partnering, itp.).

  Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania np. benchmarking, TBM, lean management.
  Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacjach różnych typów i wielkości.
  Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza.

  Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: determinanty, proces, utrwalanie
  i analiza

  Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
  Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, sposoby podnoszenia konkurencyjności.
  Specyfika funkcjonowania różnych typów organizacji (np. produkcyjne, handlowe, usługowe różnych wielkości i branż).

 

Powyższe obszary badawcze odpowiadają zagadnieniom prac dyplomowych możliwych do pisania pod moją opieką naukową.

Zapraszam studentów wszystkich kierunków, zarówno Zarządzania, Inżynierii Zarządzania, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Management,  a także IFE i Kolegiów współpracujących z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.