Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: 042 631-36-92

E-mail: anna.adamik@p.lodz.pl

www: http://www.kz.woiz.pl/Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji letniej 2018/2019

27.06.2019 10-12

29.06.2019 12-14

1.07.2019 10-12

3.07.2019 9-10

6.07.2019 10-12

11.09 2019 14-16

14.09.2019 10-12

18.09.2019 14-16

Serdecznie zapraszam

 

 Obszary badawcze:

 • Wyzwania zarządzania organizacjami w erze Industry 4.0
 • Tworzenie i zarządzanie w SMART ORGANIZATIONS (organizacjach inteligentnych)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji i SMART WORLD: wyzwania i problemy dla współczesnych menedżerów
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie organizacjami w warunkach różnic kulturowych
 • Tworzenie i specyfika zarządzania w organizacjach przyszłości
 • Specyfika funkcjonowania organizacji opartych na współpracy (np. organizacje sieciowe, wirtualne, fraktalne, partnerskie, społecznie odpowiedzialne itp.)
 • Współpraca przedsiębiorstw w procesach podnoszenia ich konkurencyjności
 • Wykorzystanie nowoczesnych form współpracy we współczesnych organizacjach (co-creation, koopetycja, strategic partnering, itp. )
 • Efektywne zespoły: budowa, zarządzanie, ocena, podnoszenie skuteczności działania
 • Zarządzanie środowiskowe (relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem), budowa architektury biznesu
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w erze Industry 4.0
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacjach różnych typów i wielkości
 • Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza
 • Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: determinanty, proces, utrwalanie i analiza
 • Identyfikacja i ocena czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie zarządzania czasem w procesach funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (JiT, TBM itp.)
 • Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie logistyki w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość – uwarunkowania, płaszczyzny, kreacja, analiza
 • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, sposoby podnoszenia konkurencyjności
 • Specyfika funkcjonowania różnych typów organizacji (np. produkcyjne, handlowe, usługowe różnych wielkości i branż)
 • Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania np. benchmarking, TBM, lean management

 

Powyższe obszary badawcze odpowiadają zagadnieniom prac dyplomowych możliwych do pisania pod moją opieką naukową.

Zapraszam studentów wszystkich kierunków, zarówno Zarządzania, Zarządzania i Inżynierii produkcji, Management,  a także IFE i Kolegiów współpracujących z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.