Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 042 631 36 73

E-mail: gregbogo@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Zaliczenia:

Nauka o materiałach, IZ sem 1. (stacj./niestacj.), materiałoznawstwo, ZiIP sem 1. stacj./niestacj.)

1.02. piątek, godz. 9:00-10:00, Oz-4

3.02. niedziela, godz. 9:30-10:30, Oz-4

6.02. środa, godz. 9:00-10:00, Oz-4

21.02. czwartek, godz. 9:00-10:00, Oz-4

24.02. niedziela, godz. 9:30-10:30, Oz-4

Godziny konsultacji:

1.02. piątek, godz. 10:00-12:00

3.02. niedziela, godz. 10:30-12:00

6.02. środa, godz. 12:00-14:00

7.02. czwartek, godz. 9:00-11:00

21.02. czwartek, godz. 10:00-12:00

24.02. niedziela, godz. 10:30-12:00

 Obszary badawcze:

 • Problematyka jakości w firmach wytwarzających aparaturę medyczną, sprzęt diagnostyczny stosowany w medycynie, implanty, protezy, narzędzia oraz jednorazowy osprzęt medyczny.
 • Aspekty ekonomiczne doboru materiałów do produkcji implantów i protez stosowanych w medycynie.
 • Analiza rynku aparatury i sprzętu medycznego w Polsce, zapotrzebowania sprzętowe ośrodków medycznych.
 • Rozwój technologii dotyczących narządów sztucznych.
 • Procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.
 • Zarządzanie jednostkami medycznymi takimi jak szpitale i przychodnie w aspekcie doboru, pozyskania i wykorzystania aparatury medycznej.
 • Współpraca jednostek medycznych z ośrodkami naukowymi, producentami i dystrybutorami aparatury medycznej oraz implantów i protez stosowanych w chirurgii i stomatologii w Polsce, w Europie, na świecie.
 • Innowacje technologiczne dotyczące rynku sprzętu medycznego.
 • Wdrażanie nowych norm jakościowych ISO w ośrodkach medycznych oraz w jednostkach produkcyjnych i badawczych obejmujących rynek sprzętu medycznego.
 • Sposoby pozyskiwania środków finansowych w UE na potrzeby rynku medycznego.
 • Sposoby realizacji interdyscyplinarnych problemów w aspekcie potrzeb rynku medycznego, optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu dla niepełnosprawnych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu i usług stomatologicznych