Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 042 631 36 73

E-mail: gregbogo@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny konsultacji w sesji:

wtorek 2.0.7. , godz. 9:00-11:00,
środa 3.07., godz. 12:30-14:00,
niedziela 6.07., godz. 9:00-10:30,
wtorek 9.0.7. , godz. 9:00-11:00,
środa 11.09., godz. 12:00-13:30,
czwartek 12.09., godz. 9:00-11:00,
niedziela 15.09., godz. 9:00-10:30,

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji:

egzamin: NTW, ZiIP stacj./nstacj. sem 2.; zaliczenie: Bioinżynieria IZ stacj. sem2; NWI IZ sem 4., Biomateriały ZiIP sem 6,

wtorek 2.0.7 , godz. 11:00-12:30, Oz-4,
niedziela 6.07. godz. 10:30-12:00, Oz-4,
wtorek 9.0.7 , godz. 11:00-12:30, Oz-4,
czwartek 12.09., godz. 11:00-12:30, Oz-4
niedziela 15.09. godz. 10:30-12:00, Oz-4,

 Obszary badawcze:

 • Problematyka jakości w firmach wytwarzających aparaturę medyczną, sprzęt diagnostyczny stosowany w medycynie, implanty, protezy, narzędzia oraz jednorazowy osprzęt medyczny.
 • Aspekty ekonomiczne doboru materiałów do produkcji implantów i protez stosowanych w medycynie.
 • Analiza rynku aparatury i sprzętu medycznego w Polsce, zapotrzebowania sprzętowe ośrodków medycznych.
 • Rozwój technologii dotyczących narządów sztucznych.
 • Procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.
 • Zarządzanie jednostkami medycznymi takimi jak szpitale i przychodnie w aspekcie doboru, pozyskania i wykorzystania aparatury medycznej.
 • Współpraca jednostek medycznych z ośrodkami naukowymi, producentami i dystrybutorami aparatury medycznej oraz implantów i protez stosowanych w chirurgii i stomatologii w Polsce, w Europie, na świecie.
 • Innowacje technologiczne dotyczące rynku sprzętu medycznego.
 • Wdrażanie nowych norm jakościowych ISO w ośrodkach medycznych oraz w jednostkach produkcyjnych i badawczych obejmujących rynek sprzętu medycznego.
 • Sposoby pozyskiwania środków finansowych w UE na potrzeby rynku medycznego.
 • Sposoby realizacji interdyscyplinarnych problemów w aspekcie potrzeb rynku medycznego, optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu dla niepełnosprawnych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu i usług stomatologicznych