Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, Łódź

Numer pokoju: 9

Telefon kontaktowy: 042 631 36 74

E-mail: gregbogo@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny konsultacji w sesji:

5.02. środa, godz. 10:30-12:00,
7.02. piątek., godz. 9:30-11:00,
9.02. niedziela, godz. 9:00-10:00,
12.02. środa., godz. 10:30-12:00,
21.02. piątek., godz. 9:30-11:00,
23.02. niedziela, godz. 9:00-10:00,

Harmonogram zaliczeń i egzaminów
zaliczenie: Nauka o materiałach  sem.1 IZ stacj/nstacj.; Materiałoznawstwo sem.1 ZiIP stacj./nstacj.; Biomateriały sem.5 ZiIP stacj./nstacj.; egzamin z poprzedniego semestru Nowoczesne technologie wytwarzania sem 2 IZ stacj./nstacj.

9.02. niedziela, godz. 10:00-11:00, Oz-4
12.02. środa., godz. 12:00-13:30, Oz-3
21.02. piątek., godz. 11:00-12:30, Oz-4
23.02. niedziela, godz. 10:00-11:00, Oz-4

 Obszary badawcze:

 • Problematyka jakości w firmach wytwarzających aparaturę medyczną, sprzęt diagnostyczny stosowany w medycynie, implanty, protezy, narzędzia oraz jednorazowy osprzęt medyczny.
 • Aspekty ekonomiczne doboru materiałów do produkcji implantów i protez stosowanych w medycynie.
 • Analiza rynku aparatury i sprzętu medycznego w Polsce, zapotrzebowania sprzętowe ośrodków medycznych.
 • Rozwój technologii dotyczących narządów sztucznych.
 • Procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.
 • Zarządzanie jednostkami medycznymi takimi jak szpitale i przychodnie w aspekcie doboru, pozyskania i wykorzystania aparatury medycznej.
 • Współpraca jednostek medycznych z ośrodkami naukowymi, producentami i dystrybutorami aparatury medycznej oraz implantów i protez stosowanych w chirurgii i stomatologii w Polsce, w Europie, na świecie.
 • Innowacje technologiczne dotyczące rynku sprzętu medycznego.
 • Wdrażanie nowych norm jakościowych ISO w ośrodkach medycznych oraz w jednostkach produkcyjnych i badawczych obejmujących rynek sprzętu medycznego.
 • Sposoby pozyskiwania środków finansowych w UE na potrzeby rynku medycznego.
 • Sposoby realizacji interdyscyplinarnych problemów w aspekcie potrzeb rynku medycznego, optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu dla niepełnosprawnych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu i usług stomatologicznych