Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź Budynek B9

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: +48 42 631 37 54 wew. 27

E-mail: maciej.bielecki@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

Środa 12.20-14.20

Pierwsze seminarium dyplomowe dla wszystkich osób piszących prace pod opieką
dr inż. Maciej Bieleckiego, które dokonywały wyboru promotora w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w sobotę 23 marca o godz. 11.00-12.00 w sali OZ-4.
Obecność obowiązkowa

Dyżury dla studentów IFE odbywają się Dziekanacie IFE – szczegóły

http://www.ife.p.lodz.pl/pl/godziny-przyjec

 Obszary badawcze:

ResearchGate

Wybrane obszary Projektowania wspomagającego doskonałość DfX – Design for eXcellence (Design for Logistics, Design for Manufacturing, Design for Assembly, Design for Environmental)

Zarządzanie logistyką (Nowoczesne koncepcje zarządzania logistyką (Lean, Agaile, Green), Logistyczna sprawność produktu, Total Logistics Management, doskonalenie procesów logistycznych, racjonalizacja procesów logistycznych)

Zarządzanie produkcją (Lean Manufacturing, QRM, JiT, TPM, SMED, TOC, KanBan, doskonalenie procesów produkcyjnych, racjonalizacja procesów produkcyjnych)

Zarządzanie jakością (TQM, Metody i techniki doskonalenia jakości np. FMEA, QFD itp.)