Stanowisko uczelniane: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: www.kz.woiz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w semestrze zimowym 2019/2020: poniedziałki, 14:15-16:00, pok. 21, Piotrkowska 266

Godziny przyjęć w sesji zimowej 2019/2020: 03.02 (poniedziałek) 8:30-10:00, p.333, Wólczańska 215; 12.02 (środa) 8:30-10:00, p.333, Wólczańska 215; 26.02 (środa) 9:00-10:30, p.333, Wólczańska 215

Zaliczenia w sesji:

Statistics in Management: 2nd deadline for project submission is 05.02 (via email edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl)

Business Forecasting and Simulations: 31.01 – 2nd attempt for those who failed to pass I or II test; in case of 3rd attempt, please contact me via email for individual terms

 Obszary badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania (prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie):

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

Obszary dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje / Business forecasting and simulations
 • Modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa