Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: www.kz.woiz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w semestrze letnim 2018/2019 oraz w  sesji letniej 2018/2019:

http://wzip.p.lodz.pl/dyzury-pracownikow-uczelni/

 

Terminy zaliczeń w sesji letniej dla przedmiotów realizowanych w sem. letnim 2018/2019

Prognozowanie i Symulacje lab – terminy I i II w trakcie semestru zgodnie z ustaleniami z poszczególnymi grupami, termin III: 09.09.2019, godz.8:30, s. K5

Statistics with Elements of Econometrics, lecture – terms I and II during semester according to the arrangements with students, term III: 09.09.2019, 8:30, room K5 (ul. Piotrkowska 266, building D4 https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-poludniowa )

Terminy zaliczeń w sesji letniej dla przedmiotów realizowanych w sem. zimowym 2018/2019

Business Forecasting and Simulations, lab – term I: 28.06.2019, 16:45, room K5;  term II: 09.09.2019, 8:30, room K5 (the location is: ul. Piotrkowska 266, building D4 https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-poludniowa )

Statistics in Management, lab – please contact me via email to set up the details for project deadline

Statystyka matematyczna, Zarządzanie, lab – proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia terminu nadsyłania zaległych projektówObszary badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania (prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie):

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

Obszary dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje / Business forecasting and simulations
 • Modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa