Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: www.kz.woiz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w sesji zimowej 2018/2019 oraz w semestrze zimowym 2018/2019:

http://wzip.p.lodz.pl/dyzury-pracownikow-uczelni/

 

Terminy zaliczeń w sesji zimowej dla studentów realizujących przedmioty w sem. zimowym 2018/2019:

Statystyka matematyczna lab. (Zarządzanie) – projekty nadsyłane drogą elektroniczną, I termin: 10.01.2019, II termin: 01.02.2019, III termin: 18.02.2019

Statistics in Management lab (Management) – projekty nadsyłane drogą elektroniczną, I termin: 18.01.2019, II termin: 01.02.2019, III termin: 18.02.2019

Business Forecasting and Simulations lab (MPE) – I term: 18.01.2019, 14-18 (room 106, IFE building), II term: 25.01.2019, 14-18 (room 106, IFE building), III term: 20.02.2019, 14:15 (room K2, Piotrkowska 266)

 

Terminy popraw w sesji zimowej dla studentów realizujących przedmioty w sem. letnim 2017/2018:

04. 02.2019 (poniedziałek), s. 124A (Lodex), godz. 9:15

zaliczenia wykładu Statistics with Elements of Econometrics (IFE)
zaliczenie wykładu Introduction to Survey Data Analysis (Management)
zaliczenie wykładu Analiza danych (Inżynieria Zarządzania)

 

20.02.2019 (środa), s. K2 (Piotrkowska 266), godz. 14:15

zaliczenia wykładu Statistics with Elements of Econometrics (IFE)
zaliczenie wykładu Introduction to Survey Data Analysis (Management)
zaliczenie wykładu Analiza danych (Inżynieria Zarządzania)Obszary badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania (prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie):

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

Obszary dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje / Business forecasting and simulations
 • Modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa