Stanowisko uczelniane: profesor zwyczajny

Funkcje:
Godziny przyjęć:

Egzaminy i dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019

Terminy egzaminów i sprawdzianów (przy ul. Piotrkowskiej 266)
1. Podstawy zarządzania, studia inż. stacjonarne, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, I rok
• 28.06.2019 godz. 10.00 sala OZ-2
• 2.07.2019 godz. 10.00 sala OZ-3
• 9.07.2019 godz. 10.00 sala OZ-2
• 10.09.2019 godz. 10.00 sala OZ-3
2. Podstawy zarządzania, studia lic. stacjonarne, kierunek Zarządzanie, I rok
• 2.07.2019 godz. 12.00 sala OZ-3
• 9.07.2019 godz. 12.00 sala OZ-2
• 10.09.2019 godz. 12.00 sala OZ-3
3. Podstawy zarządzania, studia inż. niestacjonarne, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, I rok
• 16.06.2019 godz. 10.00 sala OZ-6
• 29.06.2019 godz. 10.00 sala OZ-6
• 6.07.2019 godz. 10.00 sala OZ-6
• 15.09.2019 godz. 10.00 sala OZ-6

Studenci, którzy nie zaliczyli u mnie egzaminów w latach ubiegłych, mogą zgłosić się na każdy z wyżej wymienionych terminów lub na dyżury.

Dyżury (pokój 20)
• 28.06.2019 godz. 12.00 – 14.00
• 29.06.2019 godz. 11.30 – 13.30
• 2.07.2019 godz. 13.30 – 15.30
• 6.07.2019 godz. 11.30 – 13.30
• 10.09.2019 godz. 13.30 – 15.30
• 15.09.2019 godz. 11.30 – 13.30Obszary badawcze:

 1. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 2. Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 3. Organizacja pracy kierowniczej
 4. Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 5. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 6. Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 7. Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 9. Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 12. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 13. Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 14. Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 16. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 18. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 19. Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Zagadnienia te stanowią jednocześnie obszary dyplomowania.