Stanowisko uczelniane: profesor w grupie pracowników dydaktycznych

Funkcje:
Godziny przyjęć:

Egzaminy i dyżury w zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Terminy egzaminów

 1. Podstawy zarządzania, studia inż. niestacjonarne, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I rok
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-6
 1. Podstawy zarządzania, studia inż. niestacjonarne, kierunek Inżynieria zarządzania,
  I rok
 • 02..2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-6
 1. Warsztaty z praktykami z przedsiębiorstw, studia mgr stacjonarne, kierunek Zarządzanie, II rok
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz.  12.00 – 14.00 sala OZ-2
 1. Podstawy zarządzania, studia inż. stacjonarne, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I rok
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-2
 1. Podstawy zarządzania, studia inż. stacjonarne, kierunek Inżynieria zarządzania,
  I rok
 • 02..2020 godz. 10.00 – 12.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 1. Podstawy zarządzania, studia lic. stacjonarne, kierunek Zarządzanie, I rok
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00  sala OZ-2
 • 02.2020 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-2

Studenci, którzy nie zaliczyli u mnie egzaminów w  latach ubiegłych, mogą zgłosić się na każdy z wyżej wymienionych terminów

Dyżury (ul. Piotrkowska 266, pokój 20)

 • 02..2020 godz. 10.30 – 12.00
 • 02.2020 godz. 8.45 – 10.00
 • 02.2020 godz. 10.300 – 12.00
 • 02.2020 godz. 10.30 – 12.00
 • 02.2020 godz. 10.30 – 12.00
 • 02.2020 godz. 10.30 – 12.00

 

 Obszary badawcze:

 1. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 2. Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 3. Organizacja pracy kierowniczej
 4. Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 5. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 6. Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 7. Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 9. Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 12. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 13. Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 14. Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 16. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 18. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 19. Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Zagadnienia te stanowią jednocześnie obszary dyplomowania.