Stanowisko uczelniane: profesor zwyczajny

Funkcje:
Godziny przyjęć:

Terminy egzaminów
1. Podstawy zarządzania, studia inż. niestacjonarne, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I rok
• 3.02.2019 godz. 14.00 – 16.00 sala OZ-2
• 9.02.2019 godz. 14.00 – 16.00 sala OZ-2
• 24.02.2017 godz. 10.00 – 12.00 sala OZ-2
2. Podstawy zarządzania, studia inż. niestacjonarne, kierunek Inżynieria zarządzania,
I rok
• 3.02..2019 godz. 10.00 – 12.00 sala OZ-6
• 9.02.2019 godz. 10.00 – 12.00 sala OZ-2
• 23.02.2019 godz. 10.00 – 12.00 sala OZ-2
3. Warsztaty z praktykami z przedsiębiorstw, studia mgr niestacjonarne, kierunek Zarządzanie, II rok
• 3.02.2019 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-6
• 9.02.2019 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-6
• 23.02.2019 godz. 12.00 – 14.00 sala OZ-6

Studenci, którzy nie zaliczyli u mnie egzaminów w latach ubiegłych, mogą zgłosić się na każdy z wyżej wymienionych terminów

Dyżury (ul. Piotrkowska 266, pokój 20)
• 29.01.2019 godz. 11.15 – 13.00
• 3.02..2019 godz. 16.00 – 17.30
• 6.02.2019 godz. 13.15 – 15.00
• 9.02.2019 godz. 16.00 – 17.30
• 21.02.2019 godz. 11.00 – 12.30
• 23.02.2019 godz. 14.00 – 15.30

 Obszary badawcze:

 1. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 2. Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 3. Organizacja pracy kierowniczej
 4. Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 5. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 6. Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 7. Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 9. Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 12. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 13. Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 14. Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 16. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 18. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 19. Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Zagadnienia te stanowią jednocześnie obszary dyplomowania.