Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


E-mail: ewa.tomczak@p.lodz.plGodziny przyjęć:

W okresie 28 września 2017 – 30 września 2019 przebywam na urlopie wychowawczym. W pilnych sprawach proszę o kontakt z sekretariatem Katedry.Obszary badawcze:

polityki wspólnotowe (rolna, regionalna, społeczna), problemy i procesy integracji europejskiej, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, zarządzanie funduszami i projektami unijnymi, funkcjonowanie MSP w warunkach pogłębionej integracji, funkcjonowanie strefy euro, polityka makroekonomiczna państwa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (fiskalna, monetarna).