Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Wółczańska 215

Numer pokoju: 225

E-mail: iwona.wojciechowska-torunska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

w sesji:

czwartki: godz. 16:00-17:30 oz 223

soboty: godz. 10:30-12:00 oz 223

 

 Obszary badawcze:

zarządzanie finansami publicznymi, polityka fiskalna i preferencje podatkowe;

zarządzanie finansami osobistymi;

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu;

planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego(jst), możliwości budżetowe zrealizowania strategii rozwoju w wybranej jst;

zarządzanie podatkami, metody kredytowania w przedsiębiorstwie.