Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Wółczańska 215

Numer pokoju: 225

E-mail: iwona.wojciechowska-torunska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

wtorki godz: 10.30- 12.00 oz 223

w sesji:

czwartki godz:12.15-13.45 oz 228, konsultacje.

29.01.19 i 05.02.19 (wtorki) godz.14.15-15.45  oz 125B, podstawy finansów, kierunek: Zarządzanie, semestr 1, studia stacjonarne, egzamin.

31.01.19 i 07.02.19 ( czwartki) godz.10.15-11.45  oz 228, economics , kierunek: Management, semestr 1, studia stacjonarne, egzamin.

 

 Obszary badawcze:

zarządzanie finansami publicznymi, polityka fiskalna i preferencje podatkowe;

zarządzanie finansami osobistymi;

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu;

planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego(jst), możliwości budżetowe zrealizowania strategii rozwoju w wybranej jst;

zarządzanie podatkami, metody kredytowania w przedsiębiorstwie.