Funkcje:
Godziny przyjęć:

poniedziałek- piątek 8.00-15.00

W miesiącach: czerwiec 8.00-14.30, lipiec- sierpień 8.00-14.00

 Obszary badawcze: