Stanowisko uczelniane: starszy wykładowca

Funkcje:


Numer pokoju: LODEX 334

E-mail: jan.zoltowski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19

Środy 10.30-12.00 Sala 334 (LODEX)

DYŻURY W SESJI LETNIEJ 2018/19

27.06.2019 Czwartek godz. 12.00-14.00 sala 334

29.06.2019 Sobota godz. 11.00-13.00 sala 334

01.07.2019 Poniedziałek godz. 12.00-14.00 sala 334

06.07.2019 Sobota godz. 11.00-13.00 sala 334

8.07.2019 Poniedziałek godz. 12.00-14.00 sala 334

09.09.2019 Poniedziałek godz. 11.30-13.00 sala 334

14.09.2019 Sobota godz. 11.00-13.00 sala 334

16.09.2019 Poniedziałek godz. 12.00-14.00 sala 334

EGZAMINY i ZALICZENIA WYKŁADU W SESJI LETNIEJ 2018/19

BADANIA OPERACYJNE Zarządzanie II stopnia sem 2 niestacjonarne:

29.06.2019 Sobota godz. 9.00  AULA 329

06.07.2019 Sobota godz. 9.00 AULA 329

14.09.2019 Sobota godz. 9.00 AULA 329

BADANIA OPERACYJNE ZiIP I stopnia sem 4 niestacjonarne:

29.06.2019 Sobota godz. 9.00  AULA 329

06.07.2019 Sobota godz. 9.00 AULA 329

14.09.2019 Sobota godz. 9.00 AULA 329

STATYSTYKA Gospodarka Przestrzenna sem. 2 stacjonarne

01.07.2019 Poniedziałek godz. 10.00 AULA 329

8.07.2019 Poniedziałek godz. 10.00 AULA 329

09.09.2019 Poniedziałek godz. 13.00 AULA 329

STATYSTYKA  MATEMATYCZNA TOWAROZNAWSTWO sem. 4 stacjonarne

01.07.2019 Poniedziałek godz. 10.00 AULA 329

8.07.2019 Poniedziałek godz. 10.00 AULA 329

09.09.2019 Poniedziałek godz. 13.00 AULA 329

METODY STATYSTYCZNE W BHP IBP sem. 6 stacjonarne

27.06.2019 Czwartek godz. 10.00 K-4

03.07.2019 Środa godz. 11.00 K-4

09.09.2019 Poniedziałek godz. 10.00 K-3

EGZAMINY i ZALICZENIA WYKŁADU ZALEGŁE Z SESJI ZIMOWEJ 2018/19

STATYSTYKA  MATEMATYCZNA Zarządzanie II stopnia sem 2 niestacjonarne:

06.07.2019 Sobota godz. 10.00 AULA 329

14.09.2019 Sobota godz. 10.00 AULA 329

STATYSTYKA  MATEMATYCZNA  ZiIP I stopnia sem 4 niestacjonarne:

06.07.2019 Sobota godz. 10.00 AULA 329

14.09.2019 Sobota godz. 10.00 AULA 329

 

 

 Obszary badawcze:

Zastosowanie analizy danych (ilościowych oraz jakościowych) w procesach zarządzania

Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach ekonomicznych i gospodarczych

Zastosowani analiza danych i  metody ilościowe na rynkach finansowych.

Zastosowanie metod statystycznych do analizy dynamiki produkcji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie metod statystycznych do analizy struktury produkcji

Analizy statystyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie w firmie (przedsiębiorstwie)

Racjonalizacja organizacji transportu w przedsiębiorstwie (firmie)

Możliwości zastosowań metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy