Stanowisko uczelniane: starszy wykładowca

Funkcje:


Numer pokoju: LODEX 334

E-mail: jan.zoltowski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/19

Środy 10.30-12.00 Sala 334 (LODEX)

DYŻURY W SESJI ZIMOWEJ ROK AKADEMICKI 2018/19

31.01.2019 CZWARTEK 12:00-14:00 sala 334 (LODEX)

02.02.2019 SOBOTA 12:30-14:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

04.02.2019 PONIEDZIAŁEK 12:00-14:00 sala 334 (LODEX)

09.02.2019 SOBOTA 12:30-14:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

18.02.2019 PONIEDZIAŁEK 12:00-14:00 sala 334 (LODEX)

23.02.2019 SOBOTA 12:30-14:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

EGZAMINY Y W SESJI ZIMOWEJ ROK AKADEMICKI 2018/19:

STUDIA STACJONARNE:

Statystyka Gospodarka Przestrzenna sem. 3 (zaległe z sem. letniego)

04.02.2019 PONIEDZIAŁEK 10:00 aula 329 (LODEX)

18.02.2019 PONIEDZIAŁEK 10:00 aula 329 (LODEX)

 Metody Ilościowe w Biznesie Zarządzanie sem. 3 (zaliczenie zaległe z sem. letniego)

04.02.2019 PONIEDZIAŁEK 10:00 aula 329 (LODEX)

18.02.2019 PONIEDZIAŁEK 10:00 aula 329 (LODEX)

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

Statystyka Matematyczna II stopień Zarządzanie sem. 1

02.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

09.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

23.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

 

Statystyka Matematyczna I stopień ZiIP sem. 3

02.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

09.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

23.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

 

Metody Statystyczne W BHP IBP sem. 7

02.02.2019 SOBOTA 11:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

09.02.2019 SOBOTA 11:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

23.02.2019 SOBOTA 11:30 sala K-4 (PIOTRKOWSKA 266)

 

Badania operacyjne I stopień ZiIP sem. 5 (zaległe z sem. letniego)

09.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

23.02.2019 SOBOTA 9:00 aula 329 (LODEX)

 

 

 

 Obszary badawcze:

Zastosowanie analizy danych (ilościowych oraz jakościowych) w procesach zarządzania

Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach ekonomicznych i gospodarczych

Zastosowani analiza danych i  metody ilościowe na rynkach finansowych.

Zastosowanie metod statystycznych do analizy dynamiki produkcji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie metod statystycznych do analizy struktury produkcji

Analizy statystyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie w firmie (przedsiębiorstwie)

Racjonalizacja organizacji transportu w przedsiębiorstwie (firmie)

Możliwości zastosowań metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy