Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 29

E-mail: joanna.kopania@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Konsultacje w sesji:

01.02.20202r., godz. 9.00-11.00

04.02.20202r., godz. 8.30-10.30

08.02.20202r., godz. 13.00-15.00

14.02.20202r., godz. 12.00-14.00

24.02.2020r., godz. 15.00-19.00

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o indywidualne zgłaszanie chęci konsultacji drogą mailową.

 

 

 Obszary badawcze:

  1. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie i organizacji – zarządzanie energią, minimalizacja odpadów, gospodarka wodno-ściekowa, systemy zarządzania środowiskowego.
  2. Usprawnienia i racjonalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach (problematyka jakości, metody i narzędzia Lean Manufacturing, warunki i środowisko pracy, informatyzacja w procesach produkcyjnych).
  3. Zarządzanie logistyką, procesy logistyczne i racjonalizacja w obszarze magazynowania w przedsiębiorstwach.
  4. Metody minimalizacji i redukcji hałasu w przedsiębiorstwach (hałas na stanowiskach pracy, hałas maszyn i urządzeń, mapy akustyczne).
  5. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w procesach produkcyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwem (systemy projektowania produktu, modelowanie inżynierskie, inżynieria odwrotna)