Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 19Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji letniej

27.06.2019 czwartek godz. 11.00-12.30

29.06.2019 sobota godz. 11.00-12.30

03.07.2019  środa godz. 13.00-15.00

O6.07.2019 sobota godz. 8.30-10.00

 

11.09.2019 środa g. 10-12.30

14.09.2019 sobota g.8.00-9.30

zapraszam do OZ 19 u. Piotrkowska 266

bardzo proszę śledzić ewentualne zmiany podanych terminów

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

Kultura organizacyjna, innowacyjność przedsiębiorstw, sektor MSP

Przykładowe obszary dyplomowania:

  1. Proces zarządzania w różnych typach organizacji.
  2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering itp.) w procesie funkcjonowania organizacji.
  4. Metody i techniki organizacji i zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.
  5. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach (funkcje, znaczenie, istota).
  6. Czynniki i metody rozwoju MSP – specyfika działania, bariery.
  7. Przedsiębiorczość i innowacyjność – istota, postawy, uwarunkowania
  8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużym, małym i średnim przedsiębiorstwie