Funkcje:


    E-mail: konstanty.owczarek@p.lodz.pl    Godziny przyjęć:

    sesja egzaminacyjna:

    czwartek (27.06, 04.07) – 10-11.30    Obszary badawcze: