Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: (42) 631 36 74Godziny przyjęć:

wtorki w godz. 10:00-12:00

środy w godz. 14:00-15:00Obszary badawcze: