Funkcje:


  Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

  Numer pokoju: 215

  Telefon kontaktowy: 42 631 38 11

  E-mail: krzysztof.stepien@p.lodz.pl  Godziny przyjęć:  Obszary badawcze:

  • Budowa oraz eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle poligraficznym (papierniczym).
  • Wybrane zagadnienia technologia poligrafii (przygotowanie do druku, formy drukowe, procesy drukowania, uszlachetnianie druków, procesy wykończeniowe.
  • Transfer mediów (farb, lakierów, klei) w procesach poligraficznych i przetwórczych.
  • Kontrola jakości produktów poligraficznych.
  • Standaryzacja procesów drukowania.