Funkcje:
Godziny przyjęć:

Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2019/2020:

środy w godz. 15:30 – 16:15 w  sali 32BObszary badawcze:

Ergonomia