Stanowisko uczelniane: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: Wólczańska 215

Numer pokoju: 223

E-mail: zbigniew.leszczynski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Środa godz. 11.30 – 13.00 p.222 Lodex

Dyżury w sesji zimowej 2020 :

03.02.2020. godz. 12.00-13.30  pokój 222 Lodex

09.02.2020.  godz. 12.00- 13.30 pokój 222 Lodex

12.02.2020.  godz. 12.00- 13.30 pokój 222 Lodex

21.02.2020. godz. 12.00- 13.30 pokój 222 Lodex

 Obszary badawcze:

 1. Controlling efektywności w przedsiębiorstwie.
 2. Analiza wartości dodanej procesów jako narzędzie redukcji kosztów produkcyjnych.
 3. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych ,
 4. Zarządzanie kosztami procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ,
 5. Analiza odchyleń kosztów i rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem ,
 6. Modelowanie struktur  informacyjnych controllingu finansowego,
 7. Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 8. Prognozowanie kosztów, przychodów i wyniku finansowego w
  przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 9. Analiza wartości dodanej i analiza procesowa w przedsiębiorstwie.
 10. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania rentownością
  przedsiębiorstwa.
 11. Modele matematyczne w inżynierii kosztów.
 12. Inteligentne i zintegrowane systemy zarządzania (ERP).
 13. Prognozowanie zużycia zasobów w procesach produkcyjnych.
 14. Zarządzanie kosztami jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 15. Łańcuch wartość w obszarze produkcji.
 16. Prognozowanie kosztów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 17. Inżynieria kosztu cyklu życia produktu.