Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: Wólczańska 215

Numer pokoju: 223

E-mail: zbigniew.leszczynski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Konsultacje 1 połowa sem.  czwartki 10:30-12 pok. 222 LODEX

 Obszary badawcze:

 1. Controlling efektywności w przedsiębiorstwie.
 2. Analiza wartości dodanej procesów jako narzędzie redukcji kosztów produkcyjnych.
 3. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych ,
 4. Zarządzanie kosztami procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ,
 5. Analiza odchyleń kosztów i rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem ,
 6. Modelowanie struktur  informacyjnych controllingu finansowego,
 7. Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 8. Prognozowanie kosztów, przychodów i wyniku finansowego w
  przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 9. Analiza wartości dodanej i analiza procesowa w przedsiębiorstwie.
 10. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania rentownością
  przedsiębiorstwa.
 11. Modele matematyczne w inżynierii kosztów.
 12. Inteligentne i zintegrowane systemy zarządzania (ERP).
 13. Prognozowanie zużycia zasobów w procesach produkcyjnych.
 14. Zarządzanie kosztami jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 15. Łańcuch wartość w obszarze produkcji.
 16. Prognozowanie kosztów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 17. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu.
 18. Inżynieria kosztu cyklu życia produktu.