Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: Wólczańska 215

Numer pokoju: 223

E-mail: zbigniew.leszczynski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

semestr zimowy  2018/2019

czwartek

pok. 222 (Lodex)  godz. 10-12

sesja zimowa 2018/2019

30.01. godz. 12-14 pokój 222

03.02. godz. 12-14 pokój 222

06.02 .godz. 12-14 pokój 222

09.02. godz. 12-14 pokój 222

18.02 godz. 12-14 pokój 222

20.02 godz. 12-14 pokój 222

 Obszary badawcze:

 1. Controlling efektywności w przedsiębiorstwie.
 2. Analiza wartości dodanej procesów jako narzędzie redukcji kosztów produkcyjnych.
 3. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych ,
 4. Zarządzanie kosztami procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ,
 5. Analiza odchyleń kosztów i rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem ,
 6. Modelowanie struktur  informacyjnych controllingu finansowego,
 7. Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 8. Prognozowanie kosztów, przychodów i wyniku finansowego w
  przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 9. Analiza wartości dodanej i analiza procesowa w przedsiębiorstwie.
 10. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania rentownością
  przedsiębiorstwa.
 11. Modele matematyczne w inżynierii kosztów.
 12. Inteligentne i zintegrowane systemy zarządzania (ERP).
 13. Prognozowanie zużycia zasobów w procesach produkcyjnych.
 14. Zarządzanie kosztami jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 15. Łańcuch wartość w obszarze produkcji.
 16. Prognozowanie kosztów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 17. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu.
 18. Inżynieria kosztu cyklu życia produktu.