Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215 bud. B9

Numer pokoju: 123 Ip.

Telefon kontaktowy: 42 631 37 54 wew. 21

E-mail: jerzy.lewandowski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny konsultacji w semestrze

poniedziałek 18.15  19.30

 

Godziny konsultacji w sesji egzaminacyjnej:

03.02.2020  (poniedziałek) godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

10.02.2020 (poniedziałek)  godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

21.02.2020 (piątek) godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

02.02.2020  (niedziela)  godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

09.02.2020  (niedziela) godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

22.02.2020  (sobota)  godz. 12:15 – 13:00 pok. 123

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2019/2020

STUDIA STACJONARNE:

 I termin – studia stacjonarne:

03.02.2020  (poniedziałek)

10:15 – 12:00 – Organizacja systemów produkcyjnych ZiIP II st. mgr sem. I sala oz 124A

II termin – studia stacjonarne:

10.02.2020 (poniedziałek)

10:15 – 12:00 – Organizacja systemów produkcyjnych ZiIP II st. mgr sem. I sala oz 124A 

III termin – studia stacjonarne:

21.02.2020 (piątek)

10:15 – 12:00 – Egzaminy i zaliczenia dla wszystkich form studiów sala oz 124A 

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

I termin – studia niestacjonarne:

02.02.2020  (niedziela)

10:15 – 12:00 – sala oz 126

Organizacja systemów produkcyjnych ZiIP/II st/sem I

oraz

Gospodarka remontowo-naprawcza i utrzymanie ruchu ZiIP/II st/sem III

II termin – studia niestacjonarne:

09.02.2020  (niedziela)

10:15 – 12:00 – sala oz 126

Organizacja systemów produkcyjnych ZiIP/II st/sem I

oraz

Gospodarka remontowo-naprawcza i utrzymanie ruchu ZiIP/II st/sem III

III termin – studia niestacjonarne:

22.02.2020  (sobota)

10:15 – 12:00 – Egzaminy i zaliczenia dla wszystkich form studiów sala oz 126

 

 

 Obszary badawcze:

 1. Zarządzanie produkcją, handlem i usługami
 2. Zarządzanie jakością (TQM) i systemy zarządzania jakością
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 4. Zarządzanie logistyką
 5. Systemy informacyjne zarządzania
 6. Komputerowe wspomaganie zarządzania
 7. Ergonomia w przedsiębiorstwie
 8. Gospodarka naprawcza (remontowa) w przedsiębiorstwie (TPM)
 9. Zarządzanie środkami trwałymi
 10.  Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami
 11.  Badania ergonomiczne produktów
 12.  Badanie środowiska pracy
 13.  Diagnoza ergonomiczna procesów pracy
 14.  Organizacja procesów projektowo-konstrukcyjnych
 15.  Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 16.  Prace badawczo-rozwojowe  a rozwój konstrukcji i postęp techniczny
 17.  Uruchomienie produkcji nowych wytworów
 18.  Koszty wytwarzania
 19.  Projektowanie wyrobów z uwzględnieniem zasad ergonomii
 20.  Zarządzanie wiedzą
 21.  Współczesne koncepcje i filozofie zarządzania (Lean Manufacturing,, Just in Time, Kaizen, Benchmarking i inne)
 22. Optymalizacja niezawodności obiektów technicznych