Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215 bud. B9

Numer pokoju: 19

E-mail: lukasz.zwolinski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

 poniedziałki:

15.04. 2019 w godz. 12.30-13.30

6.05. 2019 w godz. 11.00 – 12.00

20.05. 2019 w godz. 11.00 – 11.45

27.05. w godz. 13.00-14.00

10.06. w godz. 18.00-18.45

24.06. w godz. 12.00 – 14.00

studenci niestacjonarni

25.05. w godz. 13.00- 13.45

Studenci niestacjonarni:

Proszę o wcześniejszą informację mailową o chęci skorzystania z konsultacji.

Dyplomanci:

Dyplomanci proszeni są o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu konsultacji.

 

 

  SESJA
PRZEDMIOTTERMINY
Podstawy zarządzania jakością

– st. stacjonarne

egzamin

(pon.) 1.07. 2019  w godz. 14.00-15.30 (aula: 329)

(pon) 8.07.  2019 w godz. 14.00 – 15.30 (sala:  oz-13)
(pon.) 9.09. 2019 w godz. 14:00- 15.30 (sala:  oz-13)

Podstawy zarządzania logistyką

–  st. stacjonarne

zaliczenie

(pon.) 1.07. 2019  w godz. 15.30 – 16.30 (aula:  329)

(pon.) 9.09. 2019 w godz. 15.30 – 16.30 (aula:  329)

Podstawy zarządzania logistyką

– st. niestacjonarne

zaliczenie

(sob.) 6.07. 2019 w godz. 12.00-13.00 (sala:  oz-32A)

(sob.) 14.09. 2019 w godz. 12.00-13.00 (sala:  oz-32A)

 

Logistyka – st. niestacjonarne

II stopnia

zaliczenie

(sob.) 6.07. 2019 w godz. 12.00-13.00 (sala:  oz-32A)

(sob.) 14.09. 2019 w godz. 12.00-13.00 (sala:  oz-32A)

 

DYŻURY W SESJI

sem. letni 2018/19

pokój 19

(pon.) 1.07.2019 w godz. 12.00-14.00

(sob.) 6.07.2019 w godz. 13.00 – 15.00

(pon.)9.09. 2019 w godz. 12.00-14.00

 

 Obszary badawcze:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie procesami produkcji
  • Zarządzanie logistyką w ochronie zdrowia
  • Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Logistyka w bezpieczeństwie
  • Procesy logistyczne w ochronie zdrowia
  • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym