Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215 bud. B9

Numer pokoju: 19

E-mail: lukasz.zwolinski@p.lodz.plGodziny przyjęć:

 :

 

 

 

 

 

 

studenci niestacjonarni

 

Studenci niestacjonarni:

Proszę o wcześniejszą informację mailową o chęci skorzystania z konsultacji.

Dyplomanci:

Dyplomanci proszeni są o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu konsultacji.

 

 

  SESJA
PRZEDMIOTTERMINY
 

 

 

 

 

DYŻURY W SESJI

sem. zimowy 2019/20

pokój 19

 

 

 

 Obszary badawcze:

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie procesami produkcji
  • Zarządzanie logistyką w ochronie zdrowia
  • Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Logistyka w bezpieczeństwie
  • Procesy logistyczne w ochronie zdrowia
  • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym
  • Gospodarka regionalna