Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 5

Telefon kontaktowy: 42 631-37-53

E-mail: maciej.szczepanczyk@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w semestrze zimowym, rok akademicki 2018/19 

poniedziałki: od 10.00 – 12.00

Konsultacje odbywają się w pokoju nr 5,
w budynku D-1 przy ul. Piotrkowskiej 266.Obszary badawcze:

 • Społeczne aspekty wykorzystywania Internetu i nowoczesnych technologii komunikowania się.
 • Firma 2.0.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi.
 • Metody realizacji projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami projektowymi.
 • Aspekty zarządzania zespołem projektowym.
 • Komercjalizacja projektów badawczych.
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE.
 • Zarządzanie firmą z sektora MSP – (specyfika zarządzania, finansowanie, strategie rozwoju, planowanie itp.).
 • Źródła finansowania działalności i rozwoju firm sektora MSP.
 • Finansowanie start’upów, finansowanie działalności i rozwoju firm środkami strukturalnymi UE.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP.
 • Wpływ nowoczesnej technologii na zarządzanie firmą w sektorze MSP.
 • Przedsiębiorczość, kultura przedsiębiorczości.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność.
 • Systemy franchisingowe w Polsce, Franchising jako strategia wzrostu dla przedsiębiorstwa.