Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 5

Telefon kontaktowy: 42 631-37-53

E-mail: maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl

www: www.edunice.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w semestrze zimowym, rok akademicki 2019/20 

Konsultacje odbywają się w pokoju nr 5, w budynku D-1 przy ul. Piotrkowskiej 266.

Studenci studiów stacjonarnych: poniedziałki: od 10.00 – 12.00

Studenci studiów niestacjonarnych w weekendy zjazdowe zgodnie z grafikiem zajęć: link do grafiku

 Obszary badawcze:

 • Społeczne aspekty wykorzystywania Internetu i nowoczesnych technologii komunikowania się.
 • Firma 2.0.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi.
 • Metody realizacji projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami projektowymi.
 • Aspekty zarządzania zespołem projektowym.
 • Komercjalizacja projektów badawczych.
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE.
 • Zarządzanie firmą z sektora MSP – (specyfika zarządzania, finansowanie, strategie rozwoju, planowanie itp.).
 • Źródła finansowania działalności i rozwoju firm sektora MSP.
 • Finansowanie start’upów, finansowanie działalności i rozwoju firm środkami strukturalnymi UE.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP.
 • Wpływ nowoczesnej technologii na zarządzanie firmą w sektorze MSP.
 • Przedsiębiorczość, kultura przedsiębiorczości.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność.
 • Systemy franchisingowe w Polsce, Franchising jako strategia wzrostu dla przedsiębiorstwa.