Stanowisko uczelniane: docent

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 12A

Telefon kontaktowy: 42 631 37 54 wew. 24

E-mail: marek.sekieta@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny konsultacji:

Wtorek godz. 18.15 – 20.00

 

Godziny konsultacji w sesji:

Pierwsza część sesji

01.02.2020r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

01.02.2020r. godz. 12.15-14.00 (sobota) – dyplomanci

04.02.2020r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

06.02.2020r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

07.02.2020r. godz. 16.15-18.00 (czwartek) – dyplomanci

08.02.2020r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

08.02.2020r. godz. 12.15-14.00 (sobota) – dyplomanci

11.02.2020r. godz. 18.15-20.00 (wtorek)

13.02.2020r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

 

 

Druga część sesji

21.02.2020r. godz. 8.30-10.00 (piątek)

22.02.2020r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

22.02.2020r. godz. 12.15-14.00 (sobota) – dyplomanci

24.02.2020r. godz. 18.15-20.00 (poniedziałek)

26.02.2020r. godz. 18.15-20.00 (środa)

 

Terminy egzaminów i zaliczeń sesji zimowej:

 

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedmiot „Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

Przedmiot „Systemy oceny zgodności” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

07.02.2020r. godz. 9.30-11.00, sala Oz 126

11.02.2020r. godz. 9.30-11.00, sala Oz 124B

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

Przedmiot „Dokumentacja w systemach zarządzania jakością” – studia II stopnia, sem. II

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

Kierunek: Zarządzanie

Przedmiot „Dokumentacja w przedsiębiorstwie” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Przedmiot „Zarządzanie jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Przedmiot „Systemy zarządzania jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa pracy” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

04.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

11.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 329 (Aula)

26.02.2020r. godz. 16.15-18.00, sala Oz 126

 

Studia niestacjonarne:

01.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

08.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

22.02.2020r. godz.   8.15-10.00, sala Oz 125B

 

 

 Obszary badawcze:

Wspomaganie procesów logistycznych w systemach MRPII/ERP

Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Optymalizacja gospodarki magazynowej i materiałowej

Dobór i ocena dostawców w zintegrowanych łańcuchach dostaw

Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Zapewnienie ciągłości działań przedsiębiorstwa w aspekcie logistyki

Wpływ systemu zarządzania jakością na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Ocena efektywności funkcjonowania procesów logistycznych

Rola systemów zarządzania jakością w logistyce

Analiza i ocena zarządzania transportem w wybranym przedsiębiorstwie

Optymalizacja procesu dystrybucji dla wybranego przedsiębiorstwa

Outsourcing procesów logistycznych

Systemy identyfikacji w łańcuchu dostaw

Planowanie jako element systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

Systemy i technologie mobilne w logistyce

Wykorzystanie systemu RFID w łańcuchach dostaw

Identyfikowalność w łańcuchach dostaw

Skuteczność i efektywność procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie

Zarządzanie częściami zamiennymi w przedsiębiorstwie

Logistyka utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Gospodarka remontowo naprawcza

Total Productive Maintenance

System „Kanban“ w zakładzie produkcyjnym

Optymalizacja logistyki wewnątrzzakładowej w wybranym przedsiębiorstwie

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Logistyka miejska

Planowanie i logistyka imprez sportowych

Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wdrażanie systemu zarządzania jakością

Ocena funkcjonowania i doskonalenie w systemach zarządzania jakością

Rola szkoleń w systemach zarządzania jakością

Systemy bezpieczeństwa żywności