Stanowisko uczelniane: docent

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 12A

Telefon kontaktowy: 42 631 37 54 wew. 24

E-mail: marek.sekieta@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny konsultacji:

Wtorek godz. 17.15 – 19.00

 

Seminarium dyplomowe:

13.03 (środa) 17.30 – 19.30 (Lodex, pokój 12A)

20.03 (środa) 17.00 – 19.00 (Lodex, pokój 12A)

28.03 (czwartek) 18.15 – 20.00 (sala komputerowa K4)

04.04 (czwartek) 18.15 – 20.00 (sala komputerowa K4)

11.04 (czwartek) 18.15 – 20.00 (sala komputerowa K4)

25.04 (czwartek) 18.15 – 20.00 (sala komputerowa K4)

09.05 (czwartek) 18.15 – 20.00 (sala komputerowa K4)

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

Wspomaganie procesów logistycznych w systemach MRPII/ERP

Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Optymalizacja gospodarki magazynowej i materiałowej

Dobór i ocena dostawców w zintegrowanych łańcuchach dostaw

Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Zapewnienie ciągłości działań przedsiębiorstwa w aspekcie logistyki

Wpływ systemu zarządzania jakością na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Ocena efektywności funkcjonowania procesów logistycznych

Rola systemów zarządzania jakością w logistyce

Analiza i ocena zarządzania transportem w wybranym przedsiębiorstwie

Optymalizacja procesu dystrybucji dla wybranego przedsiębiorstwa

Outsourcing procesów logistycznych

Systemy identyfikacji w łańcuchu dostaw

Planowanie jako element systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

Systemy i technologie mobilne w logistyce

Wykorzystanie systemu RFID w łańcuchach dostaw

Identyfikowalność w łańcuchach dostaw

Skuteczność i efektywność procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie

Zarządzanie częściami zamiennymi w przedsiębiorstwie

Logistyka utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Gospodarka remontowo naprawcza

Total Productive Maintenance

System „Kanban“ w zakładzie produkcyjnym

Optymalizacja logistyki wewnątrzzakładowej w wybranym przedsiębiorstwie

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Logistyka miejska

Planowanie i logistyka imprez sportowych

Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wdrażanie systemu zarzadzania jakością

Ocena funkcjonowania i doskonalenie w systemach zarządzania jakością

Rola szkoleń w systemach zarządzania jakością

Systemy bezpieczeństwa żywności