Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266

Numer pokoju: oz-21

Telefon kontaktowy: 42 631 36 92

E-mail: matejun@p.lodz.pl

www: www.matejun.plGodziny przyjęć:

W trakcie sesji letniej 2019 zapraszam na dyżury w następujących terminach:

 • Poniedziałek, 01.07.2019, godz. 10.00 – 11.30
 • Środa, 03.07.2019, godz. 8.30 – 12:00 – 13.30
 • Poniedziałek, 08.07.2019, godz. 10.00 – 11.30
 • Wtorek, 09.07.2019. godz. 8.30 – 10.00
 • Poniedziałek, 16.09.2019, godz. 10.00 – 11.30
 • Środa, 18.09.2019, godz. 8.30 – 10.00

Dyżury odbywać się będą w Dziekanacie Wydziału.

Serdecznie zapraszam!

http://www.matejun.plObszary badawcze:

 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • zarządzanie strategiczne,
 • metodologia badań w naukach o zarządzania.

Obszary dyplomowania:

 • przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą,
 • kreowanie nowych podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystanie biznes plany w zarządzaniu firmą,
 • wspomaganie i finansowanie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem,
 • nurt zasobowy i zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu firmą,
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania (m.in. outsourcing, zarządzanie wiedzą, organizacje wirtualne, zarządzanie sieciowe),
 • rozwój i cykl życia organizacji,
 • role i postawy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie,
 • wpływ otoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • struktury organizacyjne firm,
 • rozwój kapitału ludzkiego we współczesnych przedsiębiorstwach.