Stanowisko uczelniane: profesor nadzwyczajny

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266

Numer pokoju: oz-21

Telefon kontaktowy: 42 631 36 92

E-mail: matejun@p.lodz.pl

www: www.matejun.plGodziny przyjęć:

Do dnia 25.01.2019 przebywam na zwolnieniu lekarskim

W dniach 26.01.2019 – 05.02.2019 przebywam na urlopie wypoczynkowym

W związku z tym w trakcie sesji zimowej 2019 zapraszam na dyżury w następujących terminach:

 • Poniedziałek, 18.02.2019, godz. 10.00 – 12.00 (poprawa zaliczenia z przedmiotu Praktyczne aspekty prawa dla małego przedsiębiorstwa dla studiów stacjonarnych)
 • Środa, 20.02.2019, godz. 12.00 – 14.00

Serdecznie zapraszam!

http://www.matejun.plObszary badawcze:

 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • zarządzanie strategiczne,
 • metodologia badań w naukach o zarządzania.

Obszary dyplomowania:

 • przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą,
 • kreowanie nowych podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystanie biznes plany w zarządzaniu firmą,
 • wspomaganie i finansowanie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem,
 • nurt zasobowy i zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu firmą,
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania (m.in. outsourcing, zarządzanie wiedzą, organizacje wirtualne, zarządzanie sieciowe),
 • rozwój i cykl życia organizacji,
 • role i postawy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie,
 • wpływ otoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • struktury organizacyjne firm,
 • rozwój kapitału ludzkiego we współczesnych przedsiębiorstwach.