Funkcje:

  • Dziekanat

    pracownik administracji, specjalista kierujący zespołem, obsługa procesu kształcenia; studia podyplomowe, ZTN, protokoły, badania projakościowe . Pokój 27, tel. (42) 631 32 63


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 27, piętro II, Budynek D1

Telefon kontaktowy: 42 631 32 63

E-mail: maja.dobkowska@p.lodz.plGodziny przyjęć:

poniedziałek – piątek,  godz. 8.00-15.00Obszary badawcze: