Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266 (Pałacyk OiZ)

Numer pokoju: 19

Telefon kontaktowy: 508 357 734

E-mail: michal.nowicki@p.lodz.plGodziny przyjęć:

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (PAŹDZIERNIK 2019+)

Zapraszam na konsultacje w:

 • wtorki godz. 18 – 19, pokój 19, Pałacyk WZiIP, Piotrkowska 266
 • czwartki godz. 14 – 15, pokój 19, Pałacyk OiZ, Piotrkowska 266.

W sesji egzaminacyjnej (luty 2020) zapraszam na konsultacje:

 1. 1.02.2020 (sobota) w godzinach 11 – 12
 2. 6.02.2020 (czwartek) w godzinach12 – 14
 3. 8.02.2020 (sobota) w godzinach 11 – 12
 4. 22.02.2020 (sobota) w godzinach 11 – 12
 5. 24.02.2020 (poniedziałek) w godzinach 12 – 14

 

Pytania w sprawie organizacji/przebiegu praktyk studenckich: https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96

Kontakt mailowy: michal.nowicki@p.lodz.pl

W sprawach „niezwykle ważnych do zrobienia na wczoraj” kontakt telefoniczny: 508 357 734Obszary badawcze:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach:

 1. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych (szczególnie MSP)
 2. Industry 4.0 – rewolucja w przemyśle i towarzyszące jej wyzwania, bariery i korzyści
 3. Wyzwania zarządzania organizacjami w erze Industry 4.0 – Tworzenie i zarządzanie SMART ORGANIZATIONS
 4. Przedsiębiorczość i podejmowanie działalności gospodarczej (w tym źródła finansowania) oraz rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 6. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości oraz wpływ otoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
 7. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, sposoby podnoszenia konkurencyjności
 8. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering)
 9. Funkcjonowanie i specyfika branży rozrywki elektronicznej i przemysłu kreatywnego
 10. Co-creation / Crowd Funding / Crowd Sourcing, czyli nowe trendy w zarządzaniu i prowadzeniu działalności biznesowej
 11. Teorie lokalizacyjne i ich znaczenie w naukach o zarządzaniu – lokalizacja, lokalizowanie i wirtualizacja lokalizacji MSP
 12. Design Thinking / PBL i ich zastosowanie w biznesie

W powyższych czuję się kompetentny prowadzić prace dyplomowe (poziom licencjatu i/lub inżynierski) zarówno w języku polskim, jak i angielskim.