Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

SEMESTR

Środa – godz. 12.00-13.30, p. 225 (LODEX)Obszary badawcze:

 • Sztuczna inteligencja,
 • Rynki energii (modelowanie cen, popytu, podaży oraz ich determinant),
 • Analiza techniczna,
 • Rynek kapitałowy,
 • Rynek walutowy,
 • Rynek terminowy,
 • E-commerce,
 • Bazy danych,
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych,
 • Teledetekcja (obrazy satelitarne, systemy informacji geograficznej),
 • Prognozowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Wycena nieruchomości.