Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Wólczańska 215 Lodex

Numer pokoju: 219

E-mail: wl53@wp.plGodziny przyjęć:

Informuję, że od 19 lutego 2019 roku przebywam na poszpitalnym zwolnieniu lekarskim. Kończy się ono w dniu 2 kwietnia 2019 roku. Z tego też względu w tym terminie będę nieobecny na Uczelni.

W sytuacji pilnej potrzeby kontaktu proszę korzystać z mojej skrzynki mailowej witold.lucinski@p.lodz.pl

Po okresie rekonwalescencji, t.j.  od 4 kwietnia 2019 roku, konsultacje przewiduję we czwartki w godzinach 1230-14 w sali 219 albo 225 w Lodexie.

W. LucińskiObszary badawcze:

  1. Analiza porównawcza procesów w sektorze private equity w Polsce i w Europie.
  2. Powstawanie i funkcjonowanie parków ekoprzemysłowych jako przejaw nowoczesnego spojrzenia na ochronę środowiska.