Życie uczelni

W ramach umowy zawartej między: Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim, nasz Wydział współrealizuje projekt InterDoktorMen.

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 29 września 2018 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – „Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oficjalną część inauguracji rozpoczął kierownik studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia – dr hab. Michał Marczak, prof. nadzw. UM, witając przybyłych: przedstawicieli władz Uniwersytetu Medycznego, Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – dr. hab. Tomasza Czaplę, prof. nadzw. UŁ oraz Dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej – dr. hab. Zbigniewa Wiśniewskiego, prof. nadzw. PŁ, doktorantów, opiekunów naukowych, opiekunów pomocniczych oraz gości. Odczytany został List Głównego Inspektora Sanitarnego kraju dr. hab. n. med. Jarosława Pinkasa, który życzył, „aby rozpoczynający się nowy Rok Akademicki był dla wszystkich Osób związanych z Uczelnią pozytywnym okresem realizacji zamierzeń, zarówno w sferze zawodowej, naukowej i prywatnej”.

Pierwszy wykład dla doktorantów studiów InterDoktorMen wygłosił profesor Per Engelseth z Uniwersytetu w Molde w Norwegii, pt.: ”Perspectives on Developing Healthcare Services ”, wskazując na współczesne wyzwania, możliwości rozwoju usług zdrowotnych we współczesnym świecie.

Na zakończenie oficjalnej części, doktorantów wraz z opiekunami naukowymi oraz pomocniczymi zaproszono na część warsztatową „Poznajmy się”, podczas której możliwe było bliższe poznanie się przybyłych, wymiana doświadczeń oraz zainteresowań naukowych i zawodowych.
Link:
http://doktoranckiestudia.plPoprzednia aktualnośćKolejna aktualność