PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

W skład Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami wchodzi 12 pracowników badawczo-dydaktycznych, 4 dydaktycznych i 2 pracowników administracji. W Instytucie funkcjonują trzy zespoły naukowo-dydaktyczne: Zespół Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Zespół Zarządzania Finansami i Ekonomii oraz Zespół Nauk Humanistycznych. ZPTiEP ma swoją siedzibę przy ulicy Piotrkowskiej 266, natomiast dwie pozostałe jednostki mieszczą się przy ulicy Wólczańskiej 215 budynek B9 Lodex. 

Dyrektor Instytutu I81: dr hab. Zbigniew Leszczyński, profesor uczelni
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. rozwoju: dr inż. Grzegorz Bogusławski 

 

ZESPÓŁ PODSTAW TECHNIKI I EKOLOGII PRZEMYSŁOWEJ  

Zainteresowania naukowe pracowników Zespołu związane są z zagadnieniami interdyscyplinarnymi wpisującymi się w zakres inżynierii produkcji i aspekty związane z zarządzaniem w inżynierii produkcji. Domeną prowadzonych prac jest łączenie różnych dziedzin wiedzy, z pogranicza ochrony środowiska, bioniki, akustyki, inżynierii materiałów, inżynierii prototypowania, wytwarzania oraz badań i symulacji. W szczególności koncentrują się na skonsolidowanym podejściu do projektowania, modelowania, usprawniania, wdrażania i eksploatacji systemów zintegrowanych (ludzie, maszyny, materiały, energia) na gruncie inżynierii produkcji. Prowadzone przez Zespół Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, umożliwiający szybką analizę produktu, w tym skaner laserowy 3D, drukarka 3D, mikroskop stereoskopowy, analizatory i mierniki akustyczne, oprogramowanie do analizy akustycznej środowiska, autorskie stanowisko badawcze odkształceń i naprężeń protez stomatologicznych. Realizowane badania, wpisują się również w nowy obszar nauk – bionikę, która stanowi pomost między inżynierią a naturą i człowiekiem, przy czym szczególny nacisk położono na bioinżynierię i ekologię transformacyjną. Ważnym nurtem badawczym Zespołu jest badanie symbiozy przemysłowej dotyczącej fizycznych przepływów materiałów i energii w lokalnych ekosystemach przemysłowych. Prowadzone są również istotne badania dotyczące Global Sourcing, transportu i magazynowania w ramach łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. W obszarze dydaktyki kluczowymi przedmiotami wykładanymi przez pracowników Zespołu są: nauka o materiałach, nowoczesne technologie, biomateriały, systemy magazynowania, planowanie i ryzyko w łańcuchach dostaw, zarządzanie infrastrukturą, komputerowe wspomaganie projektowania, wytrzymałość, wprowadzenie do bioniki, rozwój zrównoważony, Ecology and Environmental Management, inżynieria środowiskowa, Best Available Techniques (BAT) i wiele innych. 

Dzięki wysiłkowi całego Zespołu i intensywnym pracom zostało stworzone Laboratorium LabNoise, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA, nr 1660) na cztery rodzaje badań akustycznych z zakresu hałasu.  

Prowadzone są liczne prace na potrzeby konsultacji i opinii eksperckich dla przemysłu. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o Laboratorium LabNoise 

http://laboratorium.wzip.pl/ 
https://www.facebook.com/LabNoisePL/

Skład osobowy Zespołu: 

Kierownik: dr inż. Grzegorz Bogusławski, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI I  EKONOMII  

Badania naukowe Zespołu Zarządzania Finansami i Ekonomii prowadzone są w dwóch  obszarach badawczych: Zarządzanie finansami i rachunkowość oraz Ekonomia. Obszar  badawczy Zarządzanie finansami i rachunkowość obejmuje zagadnienia: inżynierii kosztów, zarządzania kosztami, prognozowania kosztów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych , rachunkowości, finansów, zarządzania publicznego, planowania strategicznego i budżetowania w SmartCities, myślenia strategicznego (My Balanced Scorecard), sieci złożonych, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, dynamiki systemów zarządzania. W ramach obszaru badawczego Ekonomia  prowadzone są badania z zakresu ekonomii menadżerskiej, mikro-makro ekonomii, modelowania  rynków energii elektrycznej za pomocą sztucznej inteligencji.  W obszarze dydaktyki Zespół Zarządzania Finansami i Ekonomii realizuje zajęcia na studiach stopnia licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz Szkole Doktorskiej. W ofercie dydaktycznej Zespołu znajdują się przedmioty praktyczne prowadzone w formie projektów i laboratoriów komputerowych oraz dwie specjalności: „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne„ oraz „Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw”. Pracownicy Zespołu łączą pracę naukową z unowocześnianiem metod kształcenia opartych  na umiejętnościach XXI wieku (Flipped classroom, metody projektowe). 

Skład osobowy Zespołu: 

Kierownik:dr hab. Zbigniew Leszczyński, profesor uczelni, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

ZESPÓŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Zainteresowania naukowe pracowników Zespołu łączą humanistyczne i społeczne problemy współczesnej działalności inżynierskiej i biznesowej. W szczególności koncentrują się wokół zagadnień etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zarządzania różnorodnością, filozofii techniki, a także społecznych i psychologicznych aspektów działalności inżynierskiej. W ramach działalności naukowej propagującej całościową  perspektywę postrzegania społeczeństwa, gospodarki i techniki oraz łączących ich relacji  powstały Otwarte Seminaria Naukowe „Człowiek – Biznes – Technologie” – miejsce spotkań i dyskusji naukowców, specjalistów, studentów i wszystkich zainteresowanych.  W obszarze dydaktyki Zespół Nauk Humanistycznych swoją ofertą dydaktyczną obejmuje studia stopnia licencjackiego, inżynierskiego i magisterskiego na wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej, realizując przedmioty przewidziane wykazem tzw. przedmiotów humanistyczno-społecznych. Obecnie w ofercie dydaktycznej Zespołu znajdują się liczne przedmioty prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim:  Antropologia przestrzeni, Bioetyka, Człowiek i technika, Człowiek w cywilizacji informatycznej, Dylematy etyczne, Erystyka – sztuka prowadzenia sporu, Estetyka, Etyka biznesu, Etyka inżynierska, Etyka nowych technologii, Filozofia, Filozofia techniki, Globalizacja 4.0, Historia gospodarcza, Koncepcje rozwoju społecznego a przemysł 4.0, Logiczne podstawy myślenia i komunikacji, Myśl ekonomiczna, Myślenie krytyczne, Prawa człowieka, Psychologia, Socjologia, Społeczeństwo i polityka, Społeczne aspekty działalności inżynierskiej, Podstawy psychologii, Wprowadzenie do psychologii społecznej, Współczesne systemy polityczne oraz Zarządzanie w warunkach różnorodności kulturowej. 

Skład osobowy Zespołu: 

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Soin, profesor w grupie pracowników dydaktycznych

 

DANE KONTAKTOWE   

Sekretariat 1 Instytutu: pokój 8
Adres:
90-924 Łódź ul. Piotrkowska 266

Telefon:  042 6313767
E-mail: w8i81@adm.p.lodz.pl
mgr inż. Agnieszka Pękala

E-mail: agnieszka.pekala@p.lodz.pl  

Sekretariat 2 Instytutu: pokój 224
Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215 (Budynek B-9)
Telefon: 042 6313291
mgr Joanna Soboń-Bobka

E-mail:
joanna.sobon-bobka@p.lodz.pl  Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate